”Kalhyggeskritik bygger på missförstånd”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Bengt Ek.
Nu lyfts röster om förbud mot kalhyggen. Men kritiken mot metoden bygger på missförstånd om hur skogen fungerar, säger Lars Lundqvist, docent i skogsskötsel på SLU, i Sista ordet i SKOGEN 
Kalhuggning har diskuterats och kritiserats i 150 år.  
– I dess ställe vill man se kontinuitetsskogsbruk, plockhuggning, naturnära skogsbruk eller vad man valt att kalla metoden, säger Lars Lundqvist, docent i skogsskötsel på SLU. 
Kritiken bygger till stor del på ett missförstånd. 
– Man tror att genom att gallra ut ett fåtal träd med jämna mellanrum ska de ersättas av nya trädplantor som växer upp i just den lila luckan där trädet stått. Men så fungerar det inte. I en orörd granskog på våra breddgrader dyker det upp nya granplantor lite här och var och de växer oerhört långsamt. Normalt tar det 50 år för dem att bli en till en och en halv meter höga.  
Att det finns många små granplantor beror inte på att det föds många varje år, utan på att de växer så långsamt, förklarar han. 
– Att det finns få stora träd beror heller inte på att många granar hinner dö innan de når mogen ålder. Det beror på att de gradvis växer fortare och tillbringar allt kortare tid i varje storleksklass ju större de blir. 
En skog som har den här dynamiken, med många små träd och gradvis färre av de större som växer lite fortare, kallas fullskiktad.  
– En fullskiktad skog kan skötas med blädningsbruk som är det enda alternativet till trakthyggesbruk. Det innebär att det då och då gallras eller blädas, men att skogen som helhet förblir fullskiktad. 
Den felaktiga teorin att skogens dynamik beror på att det bildas luckor är väldigt gammal.  
– Den låg bakom tidigare seklers dimensionshuggning med söndergallrade skogar som följd. Den totala tillväxten i dessa skogar blev väldigt låg, eftersom tillväxten står i direkt proportion till skogens täthet. 
Restskogarna efter dimensionshuggningen var i så dåligt skick att de kalhöggs under 1960- och 1970-talen. De planterades med lämpliga trädslag, som gran och tall, med stadigt ökande tillväxt och virkesförråd som följd. 
– Nu återkommer än en gång kraven på att kalhuggning ska förbjudas. Det skulle ge samma resultat som förra gången. 
– Forskningen är entydig: Blädningsbruk är det enda långsiktigt fungerande alternativet till trakthyggesbruk 
Men i boreal skog fungerar blädning bara i fullskiktad granskog. 
– I all annan skog och för alla andra trädslag leder kontinuitetsskogsbruk till glesa, lågproduktiva restskogar som till sist ändå måste kalhuggas, säger Lars Lundqvist. 
 
UR SKOGEN 9/2022
 
I antologin Skogens värden utgiven av Mittuniversitetet medverkar Lars Lundqvist med en text om hygges- kontra kontinuitetsbruk. 
 
 
Opinion
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Färre återväxtkontroller i år

  Skogsstyrelsen meddelar att de som följd av minskad budget kommer att utföra färre kontroller av såväl skogsåterväxt som biotopskydd.
 • Annons
 • Holmen investerar i byggträ

  Holmen investerar i sina sågverk för att öka såväl volymer som förädling av byggprodukter.
 • Skogspodden möter Göran Örlander

  I  avsnitt 95 samtalar Skogspodden med Göran Örlander om bland annat askåterföring och gödsling. 
 • Annons
 • Matrisfub ges extra tid

  Biometria kan ge dispens för fortsatt användning av så kallad matrisfub fram till i sommar. Dispensen gäller sågverk som är på väg, men inte hunnit slutföra, bytet av mätmetod.
 • Fortsatt få nya områdesskydd

  Bildandet av formellt skyddade skogar var fortsatt rekordlågt under förra året, enligt Skogsstyrelsen.
 • Annons