Julmat åt det vilda

22 december 2009 Även skogens djur behöver lite extra mat i jul. På många håll i landet är det både kallt och mycket snö vilket gör det svårt för många djur att hitta föda.

Stödutfodring är en viktig del av viltvården. Morötter, höbalar och fällda aspar är vanligt förekommande foder när det blir svårt för djuren att själva sparka sig ner till föda under snötäcket. Det är viktigt att hjälpa men det finns en del du bör tänka på när du ska utfodra.

– Det man ska tänka på när man ger viltet mat är att inte lägga maten nära vägar och inte nära hus. Är det mycket snö kan man gynna viltet genom att ploga bort snö från trädor och vall, säger Fredrik Widemo, naturvårdsansvarig vid Svenska Jägareförbundet.  

För mer information kontakta Svenska Jägareförbundet:
Fredrik Widemo, naturvårdsansvarig, 070-339 93 50
Christina Nilson-Dag, informationschef, 070-738 83 06

Här kan du läsa mer få tips på viltvårdsåtgärder på vintern»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb