Jordförvärvslagen skärps

9 december 2022 Regeringen föreslår i en proposition att ett kryphål i jordförvärslagen täpps till.

Den som förvärvar en lantbruksegendom behöver i vissa fall ett så kallat förvärvstillstånd.  Syftet är att begränsa möjligheterna för juridiska personer att förvärva jordbruks- och skogsegendomar.  Regeringen vill på så  sätt bevara balansen i markägande mellan fysiska och juridiska personer som exempelvis företag. Ett krav som ställs för att få tillstånd är att lantbruksegendom kompenseras med annan mark. Det vill säga att den juridiska personen avstår egendom till stat eller fysisk person som motsvarar den förvärvade markens produktionsförmåga.

Det här är något som gått att komma runt. Det har gjorts genom att mark från en lantbruksfastighet överförs till en småhusenhet. Förvärvet genomförs sedan innan Skatteverket hunnit taxera om fastigheten till en lantbruksenhet. För småhusenheter gäller inte kravet på förvärvstillstånd.

I propositionen föreslår regeringen att lagen, utöver att vara tillämplig på fast egendom som är taxerad som lantbruksenhet, även ska gälla för fast egendom som har ombildats eller nybildats för jord- eller skogsbruksändamål men som därefter inte varit föremål för fastighetstaxering.

– Jordförvärvslagen är ett viktigt verktyg för att bevara balansen i markägande mellan fysiska och juridiska personer. Att företag har hittat ett sätt att kringgå bestämmelserna om förvärvstillstånd är inte acceptabelt. Nu skärper regeringen lagstiftningen och täpper till kryphålen, säger landsbygdsminister Peter Kullgren i ett pressmeddelande.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb