Jättelyft för skogsmark i norr

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Priserna på skogsmark ökade över hela landet i fjol. Mest sticker Norrland ut där Jämtland och Västernorrland stod för anmärkningsvärda uppgångar, enligt Svefas rapport.
För riket som helhet ökade priserna på skogsfastigheter med 10,1 procent under 2021. För Norrland var den genomsnittliga ökningen 17 procent, mot endast 1,7 procent 2020. Uppgången beror främst på Jämtland och Västernorrland där priserna rusade uppåt med cirka 30 procent.
I mellersta Sverige var uppgången 8 procent jämfört med 3,4 procent föregående i år.
I södra Sverige var motsvarande siffror 9,8 respektive 5,7 procent. Här utmärkte sig Östergötland i fjol med en ökning på  16,4 procent.
Att intresset för att investera i skog är stort syns också genom den ökade transaktionsvolymen, det vill säga hur mycket pengar som totalt omsattes på marknaden. I Sverige som helhet ökade den med 29 procent.  Även här utmärker sig Norrland som gick från en nedgång på tio procent 2020 till en uppgång  med hela 45 procent 2021.
Även mellersta Sverige nådde nytt rekord i fjol med en ökning av transaktionsvolymen på 21 procent. Det gäller även södra Sverige med en ökning på 28 procent.
Svefa ser också kraftiga prisökningar vid försäljning av skogar ägda av juridisk person, exempelvis bolagsägda skogar.
”Det begränsade utbudet tillsammans med jordförvärvslagens regelverk gör att dessa objekt är mycket eftertraktade av allt från skogsfonder och skogsbolag till lokala företagare eller pensionerade fastighetsutvecklare som gärna breddar ägandet till skogsfastigheter. För i en tid av ökande inflation, stigande räntor och oro i omvärlden vad kan då vara tryggare att placera in än svensk skogsmark”, skriver Svefa i rapporten Svensk fastighetsmarknad fokus skog.
 
RANKAR INVESTERINGSMÖJLIGHET
Svefa har också ett så kallat skogsfastighetsindex, ett rankingsystem som ska ange var förutsättningarna för en lönsam investering är bäst. Här understryker man att det handlar om ett långsiktigt perspektiv.
Fokus ligger på avkastningmöjlighet genom skogsproduktion eller annnan markanvändning, som jakt och rekreation. 
Geografiskt läge bedöms ha en viktig strategisk betydelse för investerare vilket gör att län i tillväxtregioner gynnas något, uppger Svefa. På deras lista över de 21 länen ligger Stockholm i topp medan Blekinge har bottennoteringen.
 
 
Tio parametrar till grund för Svefa skogsfastighetsindex:
1.   Skillnaden mellan medelpriset på länets fastighetsmarknad och regionala virkespriser. 
2.   Prisutvecklingen på skogsfastigheter senaste tolvmånadersperioden. 
3.   Hur mycket framtida produktionsförmåga som kan köpas för länets medelprisnivå. 
4.   Jaktarrendenivån.
5.   Närhet till marknad, till exempel ett starkt grannlän eller utlandet. 
6.   Befolkningsmängden.
7.   Medelinkomsten per person.
8.   Befolkningsutvecklingen.
9.   Arbetslösheten.
10. Villapriset i länets ekonomiska centrum. 
 
Källa: Svefas rapport Svensk fastighetsmarknad fokus skog.
 
 
 
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Finsk skog lagrar mindre kol

  Kolupptaget i Finlands skogar sjönk i fjol och räcker inte för att kompensera de totala utsläppen från landets markanvändning som därmed blir en kolkälla i stället för sänka, enligt en preliminär beräkning. 
 • Annons
 • Lagändring om fjällnära skog

  Regeringen har beslutat om lagändringar gällande fjällnära skog. De ska bland annat förhindra att ersättning ges för samma område flera gånger.
 • ”Så kan nya artskyddsförordningen möta acceptans”

  SKOGENdebatt. Brister i skogslagstiftningen gör att den inte accepteras och rent av kringgås. Upprepa inte samma misstag nu när den nya artskyddsförordningen görs om, uppmanas beslutsfattare av skogsägare Wilhelm Dyrssen.
 • Annons
 • Majoritet av partier vill ha aktivt skogsbruk

  Majoriteten av riksdagspartierna vill se ett aktivt skogsbruk. Det visar en enkät gjord av Skogsindustrierna.
 • Kantzoner skapade vid gallring granskas

  Hur man redan vid gallring kan skapa kantzoner, och hur den strandnära skogen utvecklas bäst, undersöks av forskare i flera fältförsök.
 • Annons