Jättefångstfällan Per skyddade skogen

7 november 2007 Granbarkborrens sommarfest blev dyr för skogsägarna. I Götaland och södra delarna av Svealand dödades 800 000 kubikmeter granskog. Skogsägarna kan ha förlorat runt 260 miljoner kronor på grund av ökade avverkningskostnader och försämrad virkeskvalité.
Värst drabbade är skogsägarna i västra delarna av Kronobergs län, södra Kalmar län och Blekinge, det visar den slutliga analysen som bygger på bedömningar som Skogsstyrelsen har gjort från marken och som kompletterats med en heliokopterinventering.

Skadenivån ligger något under de prognoser som gjordes i våras. Stormen Per i januari ansågs då ha förvärrat läget och ökade risken för masshärjningar. Oron i skogsbruket var stor.
Men Per snarare hjälpte än stjälpte skogsägarna i kampen mot granbarkborren. En stor del av de ca 16 miljoner kubikmeter som Per fällde kom nämligen att fungera som fångstvirke. Visserligen låg 4,2 miljoner kubikmeter kvar i skogen den 1 juli. Det var ett brott mot Skogsstyrelsen regler om virkeshygien och skogsägarna tvingades söka dispens, men under semestermånaden i juli transporterades även en stor del av ”dispensvirket” bort från skogen. Den blöta sommaren gjorde också sitt för att dämpa granbarkborrens framfart.

Idag har Skogsstyrelsen ingen kunskap om hur många granbarkborrar som övervintrar i träden och i marken, men oron är stor för omfattande masshärjningar även nästa sommar.

—Faran är inte på något sätt över, säger Lennart Svensson på Skogsstyrelsen

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb