Jätteadministration ska pressas och Finland ska bli supermakt

2 oktober 2008 De ryska exporttullarna har satt den finska skogssektorn under hård press. Men nu ska administrationen pressas lika hårt och Finland ska bli den skogliga supermakt som man redan påstår att man är.

Statlig rådgivning och skattelättnader vid avverkning är två av de krafttag som staten sätter in. Men den kraftigaste medicinen som statens utredare ordinerar finns med alldeles i slutet på den rapport som överlämnades till regeringen i dagarna: En utomstående part bör se över hela skogssektorns organisation och administration. Bland annat ska de stora skogsägareföreningarna granskas.

– Det här klarar man inte internt, skriver forest.fi. De olika aktörernas egna intressen är allt för stora. Skogsägareföreningarnas 1 100 anställda drar till exempel in 30 miljoner euro (så gott som 300 miljoner kronor) i obligatoriska avgifter från skogsägarna.

– Och den offentliga sektorn använder 150 miljoner euro om året (en och en halv miljard kronor). Men då har man ändå inte räknat in utbildning, departement och universitetens forskning.

Utredarna konstaterar också att virkesmarknaden inte fungerar som den ska. Påståendet får en ganska påtaglig tyngd av att även de skogliga intressen som har bistått utredningen vill ha en översyn av någon utomstående part.

På det utrikespolitiska fältet ska Finland äntligen göra verklighet av påståendet att man är en skoglig supermakt, skriver forest.fi som publiceras av Finska forstföreningen. Dagens skogliga utrikespolitik håller inte måttet. Målet för utrikespolitiken bör ställas mycket högt: En fungerande internationell konkurrens. Det innebär att världen måste göra sig av med handelshinder i form av internationella avtal, EU-lagar, illegal avverkning, statliga subventioner, tullar och nationella specialregler.

Denna kamp bör inte minst drivas i internationella förhandlingar om klimatet och energin. Men det är tveksamt om det finns tillräckliga resurser för att driva en sådan utrikespolitik, menar utredaren, den tidigare premiärministern Esko Aho

Text: Bengt Ek bengt@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb