Järnvägarna som försvinner ner i myren

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Stefan Örtenblad, SKOGEN-bild.
FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR I Norrlands skogar finns en fantastisk resurs, en förnybar råvara, ansvarsfullt och långsiktigt skött, som kan vara en viktig del av lösningen på världens behov av produkter som inte belastar planeten Jordens ändliga resurser och klimat, skriver Björn Lyngfelt, styrelseledamot i Föreningen Skogen.

Eller rättare sagt, den här resursen finns, om vi kan ta den till de industrier som kan förädla den och sedan till de kunder som behöver den.

Annons
Annons

Med miljö och klimat som slagord driver den svenska regeringen en politik som gör avstånd dyrt, ju längre ju dyrare. En uttalad målsättning är att gynna järnväg framför vägtransporter. Detta är väl gott och väl, men det förutsätter att det finns järnvägsalternativ. För skogstransporter finns inte denna möjlighet för den första resan från hygget. Däremot finns det ett väl utvecklat system av virkesterminaler och järnvägslösningar för de längre transporterna från inlandet till industrin.

När industrin nu bygger ut och enheterna blir större, är det just järnvägstransporter som i regel ska hantera det ökade behov av råvara som investeringarna innebär – helt i linje med regeringens intentioner.

Men hur ser då de här järnvägslösningarna ut? Ja, de går på tvären i landet, eftersom det är så som virkesflödena ser ut. De går ofta i stråk där flödet av människor är ganska måttligt. Det är ju inte i tätorterna som skogen finns.

Och de är i regel i ett bedrövligt skick.

För skogsindustrin viktiga järnvägsstråk som övre Ådalsbanan, sträckan Forsmo-Hoting, sträckan Murjek-Älvsbyn eller varför inte lokalspåret från Mittbanan till Tunadals sågverk har låg bärighet, nedsatta hastigheter – ibland till så lite som 30 km i timmen – och är så dåliga att urspårningar och andra haverier är vanliga.

Dessa spår är samtidigt de lägst prioriterade när det gäller underhålls- och förbättringsinsatser. I den stora underhållssatsning för järnvägar som regeringen nu berömligt nog prioriterade, så har Trafikverket gjort prioriteringen att underhållsunderskottet ska byggas ikapp på storstadsstråken. På de större persontrafiksstråken, som t ex Ostkustbanan, så ska hälften av underhållsskulden åtgärdas, medan på de stråk som har mindre persontrafik, så ska man inte göra något alls. Man kommer bara att hjälpligt reparera vad som går sönder.

Det är precis de här sträckorna som är avgörande för skogsindustrins försörjning och för skogsägarens möjligheter att kunna föra sin råvara till den som behöver den.

Om det ska finnas någon rim och reson i regeringens ambitioner att flytta transporter från hjul till spår, då måste de också följas av att dessa spår kan användas. De måste få en kapacitet, standard och tillförlitlighet så att de kan bära de virkesströmmar som behövs.

Om inte insatser görs för att öka kapacitet och tillgänglighet på de järnvägssträckor som skogsindustrin behöver, då blir regeringens stolta ord bara tomma floskler. Då handlar politiken om att mjölka lastbilstrafiken på skatteintäkter, medan inlandet stryps och industrins utvecklingsmöjligheter stäcks.

Nej, sluta tala om miljardbelopp till höghastighetsbanorna. Några miljoner till låghastighetsbanorna kan göra underverk, för skogsägarna, skogsindustrin och miljön.

Björn Lyngfelt, Föreningen Skogen

Publicerad:
 • Mellanskog gör rekordutdelning

  Mellanskog delar ut drygt 56 miljoner kronor till sina 26 000 medlemmar. Det är den högsta utdelningen i skogsägarföreningens historia.
 • Annons
 • Magnus Ekström

  Rotpost kan öka i vår

  SÄLJFORM. För några år sedan var marknaden för rotposter och leveransrotköp glödhet. Med sjunkande timmerpriser har den svalnat rejält, men kan kanske komma igång igen i vår, säger Magnus Ekström som är skogsrådgivare på Hushållningsällskapet.
 • Byråkrati förvärrar rekryteringsproblem

  Skogsvårdsföretagen är beroende av utländsk personal men har mycket svårt att rekrytera. Situationen förvärras av valutanackdelar och segdragen byråkrati. 
 • Annons
 • Busas det i din skog?

  Har du råkat ut för problem med skador på nyplanterad skog efter skoterkörning? Kanske får du störande besök av andra fordon eller lösspringande hundar? Eller används skogen som dumpningsplats? Eller möts du av besökare som precis som du förstår att njuta av och vara rädd om skogen? Svara på Månadens fråga!
 • ”Förbjud högstubbar av gran”

  Kategorier: debatt, Björn Särnmark
  SKOGENdebatt. Hur kan Skogsstyrelsen kräva att det ska lämnas högstubbar på hyggen som blir rena yngelhärdarna för granbarkborre - har vi inte lärt av historien? Det undrar tidigare skogvaktaren Björn Särnmark i Värmland.
 • Annons