Jämtlands skogsprogram på remiss

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Länsstyrelsen i Jämtland.
Jämtlands läns regionala skogsprogram för perioden 2020 – 2030 är ute på remiss. 
Remissrundan pågår till och med 2 november,  enligt ett pressmeddelande från Länsstyrelsen i Jämtland som är projektägare.
De poängterar hur högt värderat skogsbruket är i länet. Det är nämligen Sveriges tredje största skogslän sett till ytan. Inget annat län har en så hög andel inom skogsbruk av den totala sysselsättningen. Skogen är även viktig för såväl rennäring som turism och rekreation, påpekar länsstyrelsen.
Det är en bred målsättning med programmet som presenteras.
”Länet ska ha ett aktivt och hållbart brukande av vår största naturresurs, skogen. Målet är att öka biomassaproduktionen, bevara biologisk mångfald, ha goda förutsättningar för renskötsel, friluftsliv samt andra former av brukande och nyttjande av skogen”, kommenterar länsstyrelsen.
Siktet är också inställt på att till år 2030 bli bäst på att implementera och få fram produkter som baseras på skogens råvaror.
 
ÖKAT FÖRETAGANDE
”Vidareförädling av produkterna och ett ökat företagande genom mångbruk av skogen kan skapa fler arbetstillfällen och möjlighet att nyttja skogen på nya och innovativa sätt”, skriver man.
Det regionala skogsprogrammet är framtaget tillsammans med företag, ideella organisationer, politiker, kommuner och myndigheter. Arbetet är en satsning för att nå regeringens vision för skogens bidrag till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt utvecklingen av växande bioekonomi.
Visionen för Jämtlands skogsprogram har formulerats så här: ”Skogen- det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela Jämtlands län samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.
I samband med att regeringen beslöt om  ett nationellt skogsprogram 2018 beslutade man också att införa  regionala skogsprogram. 

 

Annons
Annons

 

 

Publicerad:
 • Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare

  När pappersbruken faller

  När man fäller två fåglar med två hagelskott i snabb följd kallas det som bekant doublé. Vad det skulle heta med tre skott och fåglar vet jag inte, kanske helt enkelt engelskans hattrick? 
 • Annons
 • Avverkningarna minskar i år

  Kategorier: skogsavverkning
  De totala avverkningarna väntas landa på 91 miljoner skogskubikmeter i år, en minskning med tre procent jämfört med förra året.
 • Skogspodden gör hembesök hos trädförädlare

  I avsnitt 71 besöker Skogspodden Bo Karlsson, som är skogsgenetiker, på hans gård i Södra Vi.
 • Annons
 • De får årets Guldkvistar

  Stora Insatser för säkrare skogsarbete, kvinnligt nätverksbyggande och nationell klimatsamordning belönas med Föreningen Skogens Guldkvistar.
 • "Bioekonomin blir inget slukhål av virke"

  Kategorier: SKOGENdebatt, Bioekonomi
  SKOGENdebatt. Att bioekonomin kommer att orsaka ett slukhål i virkesförsörjningen sprids som en sanning. Men det är en slutsats som bygger på felaktiga antaganden, skriver Sten B Nilsson och Nippe Hylander.
 • Annons