Jämställdhetsarbete ändrar kulturen – till viss del

7 oktober 2020 SCA Skogs jämställdhetsarbete har ökat kunskapen och till viss del förändrat kulturen på företaget. Men besvärande normer finns kvar, visar en forskningsstudie.

Jämställdhetsarbete ändrar kulturen – till viss del

Forskare i genusvetenskap har följt jämställdhetsarbetet inom SCA Skog i två år.

”De olika aktiviteterna och insatserna som SCA Skog genomfört har ökat kunskapen och medvetenheten om jämställdhet generellt och till viss del förändrat kulturen och samtalsklimatet på arbetsplatserna, säger Gunilla Olofsdotter, studiens projektledare, i ett pressmeddelande från Mittuniversitetet.

Samtidigt framkommer att det ibland blir för mycket fokus på siffror i jämställdhetsarbetet. Man kanske fokuserar mer på antalet genomförda aktiviteter än på målet med en medvetandehöjning som kan förändra kulturer och normer inom hela organisationen, enligt forskarna.

Enligt dem är män alltjämt normen såväl i det praktiska arbetet som på ledande positioner. Den maskulina kulturen försvårar kvinnors möjligheter till karriär och utveckling, säger de också.

”Vi kan se i studien att det finns en tydlig mall för hur en ska vara för att passa in i företaget,. Det är särskilt tydligt bland maskinförarna där att våga, vara tuffa och inte gnälla är viktiga faktorer för vem som är lämplig som skogsmaskinförare eller inte. Det har bland annat den negativa effekten att säkerhet prioriteras ned när risktagande ses som något positivt. Något som varken gynnar den personliga säkerheten eller arbetets kontinuitet, säger Gunilla Olofsdotter.

Målet för jämställdhetssatsningen, uppger SCA Skog, är att utveckla företaget som en attraktiv arbetsplats oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet. Bolaget vill genom breddad rekrytering trygga möjligheterna till god kompetens bland de anställda även i framtiden

Här kan du läsa forskningsrapporten

Studien har utförts av forskarna Malin Bolin, Katarina Giritli Nygren, Lovise Haj Brade, Sara Nyhlén, Sara Skott samt projektledaren Gunilla Olofsdotter. Alla från Mittuniversitetets Forum för genusvetenskap. Följeforskningen finansierades av Vinnova.  

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb