Jämställdhetsansvar halkar runt på SLU

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
En ny studie från SLU visar att ansvaret för jämställdhetsarbete halkar runt i organisationen. Här finns en utbredd förväntan på att andra ska ta ansvar.

Det är Stina Powell och Anna Grubbström, avdelningen för miljökommunikation vid SLU, som undersökt vem som anses ha ansvar för att leda jämställdhetsarbetet. 

Annons
Annons

Studien visar att ansvaret inte alls anses ligga enbart på den högsta ledningen.
Detta går emot en starkt förankrad föreställning om att jämställdhet inte är möjlig om inte ledningen för en organisation är aktivt drivande. Studenter betonar exempelvis att både lärare och representanter från skogsnäringen har en viktig roll som förebilder. Särskilt lärare pekar ut som en grupp med stora möjligheter att påverka.
– Vi ser snarare ett cirkelresonemang där studenter, lärare och ledare uttrycker förväntan att andra ska ta ansvar för förändringsarbetet, medan de själva uttrycker osäkerhet kring sina egna möjligheter att påverka, säger Stina Powell och Ann Grubbström i en gemensam kommentar.
Det är tydligt att ansvarsfrågan halkar runt i organisationen och saktar ned arbetet.
– Den formella ledningen har ett stort ansvar när det gäller att sätta jämställdhetsfrågorna på dagordningen och att finansiera insatser. Men, det är också ledare på mellannivå, och inte minst lärare och studenter själva som kan, i sin dagliga praktik, initiera och genomföra förändringar. De flesta tycker att jämställdhetsarbete är viktigt men för att det ska bli möjligt att utveckla arbetet vidare krävs att vi förstår hur ledarskapsfrågor relaterar till jämställdhetsarbetet i det dagliga arbetet, säger Stina Powell och Ann Grubbström, enligt ett pressmeddelande från SLU.
 
Studien bygger på fyra fokusgrupper och tre individuella intervjuer med studenter (10 kvinnor och 7 män) samt 14 individuella intervjuer med lärare/ledare (2 kvinnor och 12 män).
 

 

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Finsk skog lagrar mindre kol

  Kolupptaget i Finlands skogar sjönk i fjol och räcker inte för att kompensera de totala utsläppen från landets markanvändning som därmed blir en kolkälla i stället för sänka, enligt en preliminär beräkning. 
 • Annons
 • Lagändring om fjällnära skog

  Regeringen har beslutat om lagändringar gällande fjällnära skog. De ska bland annat förhindra att ersättning ges för samma område flera gånger.
 • ”Så kan nya artskyddsförordningen möta acceptans”

  SKOGENdebatt. Brister i skogslagstiftningen gör att den inte accepteras och rent av kringgås. Upprepa inte samma misstag nu när den nya artskyddsförordningen görs om, uppmanas beslutsfattare av skogsägare Wilhelm Dyrssen.
 • Annons
 • Majoritet av partier vill ha aktivt skogsbruk

  Majoriteten av riksdagspartierna vill se ett aktivt skogsbruk. Det visar en enkät gjord av Skogsindustrierna.
 • Kantzoner skapade vid gallring granskas

  Hur man redan vid gallring kan skapa kantzoner, och hur den strandnära skogen utvecklas bäst, undersöks av forskare i flera fältförsök.
 • Annons