Jaktlagstiftning ska utredas

30 januari Regeringen tillsätter en utredning om lagstiftningen på jaktområdet. Målet är en ny jaktlag som är enklare både att tillämpa och förstå.

Jaktlagstiftning ska utredas
Foto: SKOGEN, arkiv.

Syftet med översynen är enligt regeringen att få till stånd en modern lagstiftning med tydlig systematik och moderna bestämmelser för långsiktigt hållbar jakt och viltvård. Man vill också se ett förbättrat genomförande av EU-rättsliga regler på jaktområdet och säkerställa att genomförandet inte avser andra arter än dem som omfattas av EU-reglerna.

– Nuvarande jaktlagstiftning från 1987 är svårtillgänglig och systematiken är till viss del otydlig. Regeringen har därför beslutat att en särskild utredare ska göra en översyn av lagstiftningen och jag ser fram emot förslag som kan underlätta för ansvarsfulla jägare att bedriva jakt, säger landsbygdsminister Peter Kullgren i ett pressmeddelande.

Utredaren ska bland annat ta fram förslag på en ny jaktlag och en ny jaktförordning, samt ta ställning till om den straffrättsliga regleringen i jaktlagstiftningen och regleringen av överklagbarhet av beslut behöver ändras.

Utredaren ska även föreslå hur möjligheterna till jakt på allmänt vatten och i Sveriges ekonomiska zon kan förenklas samt analysera om ytterligare reglering behövs mot så kallat jaktsabotage, det vill säga när jakträttsinnehavare på olika sätt hindras att utöva sin jakträtt.

Till särskild utredare har regeringen utsett Mats Wiberg som sedan 2018 är rättschef och chef för Ledningsstöd på Statens fastighetsverk. Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2025.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb