Jakt på lodjur tillåts i Västerbotten

16 februari 2016 Elva lodjur får fällas under vårens licensjakt i Västerbottens län. Det blev klart efter ett beslut av länsstyrelsen.


Jakt på lodjur tillåts i Västerbotten

Efter ett uppehåll ifjol tillåts licensjakt igen i Västerbotten mellan 1 mars och 15 april. Totalt fyra djur får fällas i kustlandet och sju i inlandet. En ökning av lodjursstammen gör att licensjakten kan återupptas och att tilldelningen kan vara större än vid senaste jakten 2014, skriver länsstyrelsen i Västerbotten.

Nytt för i år är att alla som vill jaga lodjur behöver anmäla sig till Naturvårdsverket, inte bara till jaktledaren.

Vid loinventeringen, som för närvarande pågår i länet, har fler familjegrupper av lodjur, det vill säga honor med sina ungar, dokumenterats jämfört med förra året. Ensamma lodjur räknas vanligtvis inte under inventeringen.

– De preliminära inventeringsresultaten visar närmast en fördubbling av antalet familjegrupper jämfört med ifjol. Nu finns det alltså utrymme för licensjakt igen, säger Björn Jonsson, naturvårdschef på Länsstyrelsen Västerbotten, i ett pressmeddelande.

Målsättningen för lodjursstammen är att det varje år ska finnas cirka 23 föryngringar i Västerbotten, det vill säga honor som har fått ungar. Populationen ska inte bli för stor, främst med hänsyn till skadorna som lodjuren kan förorsaka inom rennäringen. Preliminära resultat från årets inventering visar att stammen ligger något över målnivån.

– Nu vill vi få till en jakt som gör att lodjuren varken ökar eller minskar i länet fram till nästa år. Med årets tilldelning på elva djur borde vi kunna nå detta mål, säger Michael Schneider, rovdjuransvarig vid länsstyrelsen i Västerbotten.

Motorfordon tillåts ”inom strikta ramar”.

– Jaktlagstiftningen förbjuder jakt från motorfordon, men vi kan besluta om undantag i vissa fall. I lojaktsbeslutet finns det strikta regler om hur man till exempel får använda skoter, så det gäller att jägarna läser på vad som gäller innan de beger sig ut på jakt, säger Michael Schneider.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb