Jägmästare och lite diplomat

Bild för Lars Åkerman Written by Lars Åkerman On the
Andreas Engström
Ny på jobbet Andreas Engström, Lantmäteriet
LYHÖRD. Den som ska bistå vid klyvningar av fastigheter behöver utöver skogskunskap även egenskaper som mest förknippas med medlare och fredsmäklare. Andreas Engström vet.

Sedan ett halvår tillbaka arbetar Andreas Engström som förrättningslantmätare och diplomat på Lantmäteriet i Luleå. Diplomat? Ja, inte formellt förstås, men de egenskaper som vanligen förknippas med diplomati kan komma väl till pass på det nya jobbet.

Annons
Annons

Ibland måste Lantmäteriet ta hand om de grannlaga uppgifterna att klyva fastigheter och när SKOGEN når Andreas arbetar han just med ett sådant ärende. Efter arvsskiften och gåva kan det vara många i en släkt som är delägare i en skogsfastighet och det kan vara svårt att få delägandet att fungera i längden. 
En gammal stark lag från början av 1900-talet ligger till grund för dagens nuvarande fastighetsbildningslag (1970) som ger en delägare rätt att kräva sin arve- eller gåvodel i form av en självständig registerfastighet. Ibland kan det vara det bästa alter­nativet.
– Det är då jag måste vara diplomat för att hitta en godtagbar klyvning, det vill säga uppdelning av en skogsfastighet, säger Andreas. 
Det gäller att vara lyhörd för alla delägarnas önskemål och krav. 
– Det är svårt att skapa exakt rättvisa. Det är mycket som ska vägas samman – lämplig arrondering, areal, kubikinnehåll, framtida värde och så naturligtvis delägarnas känslor för den gamla familjeskogen. 
Att jämka samman detta är förstås inte alltid så lätt. 
– Tvång är ingen bra lösning, även om det kan vara nödvändigt ibland. Lagen ger den möjligheten.

Andreas är en person som sprider lugn omkring sig och ger intryck av att vara rätt person när det gäller de diplomatiska utmaningarna i jobbet. Men ärenden av den här typen kräver förstås även gedigen skogskunskap. Andreas är jägmästare och har jobbat tio år med fastighets­affärer på Sveaskog, en passande bakgrund för det här jobbet. Men han sysslar inte bara med klyvningsärenden. Arbetsuppgifterna rör också sådant som värdering av skog, bildande av gemenskapsanläggningar, väg­servitut med mera. 

Andreas är 39 år och uppvuxen i Luleå, i staden. Han har inget skogligt påbrå förutom möjligen att hans mammas morfar grävde krondiken för hand. Så var kom skogsintresset ifrån? 
Andreas funderar länge. 
– Jag var nog lite skogsmullepojke. Vi hade en ganska ensligt belägen sommarstuga på Guss­ön i Luleå skärgård och där fanns ingen att leka med, så jag fick sysselsätta mig själv. Då lärde jag mig att skogen hade mycket att ge, säger Andras. 
Han tillägger ”så var det nog”. Kanske var det också då och där drömmen om en egen skog föddes. Nu bor Andreas med sin familj på gården Rupa i byn Börjelslandet norr om Luleå. De bor i en parstuga, en så kallad norrbottensgård, i timmer med kakel­ugn. Hans hustru Magdalena som är barnmorska pendlar till Sunderby sjukhus och Andreas har bara två mil till jobbet. 

Fritidsintressen är det ingen brist på. Fastighetens 40 hektar kräver gallring och plantering och man måste se till att det alltid finns ved till kakelugnen.
– Jag gör ett ilägg om dagen, när brasan tagit sig drar jag spjället till hälften och när glöden nästan falnat drar jag spjället helt, men lämnar en springa. Det kan bildas koloxid/kolos. Kakelugnen är härlig med dess fantastiskt höga verkningsgrad.

SKOGEN 2/2018

 

Publicerad:
Bild för Lars Åkerman
Lars Åkerman
Frilansjournalist
 • Väntad nedgång för Sveaskog

  Kategorier: Sveaskog
  Sveaskogs operativa rörelseresultat sjönk med 28 procent för årets nio första månader jämfört med samma period förra året.
 • Annons
 • Sänkt rörelseresultat men ökade leveranser för Mellanskog

  Kategorier: Mellanskog
  När Mellanskog summerar årets tre första kvartal syns en ökning i omsättning och leveranser men ett minskat rörelseresultat.
 • Minusresultat för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Nybildade Norra Skog belastades med omstruktureringskostnader och gjorde en förlust på 33 miljoner före skatt.
 • Annons
 • Kraftigt resultatfall för Södra

  Kategorier: Södra
  Lägre priser på avsalumassa tyngde Södras kvartalsresultat. Detta trots högre leveransvolymer av huvudprodukterna jämfört med i fjol.
 • Ungskogsröjning ökar

  Allt större areal sköts i den brukade skogen. Det gäller framför allt genom röjning. Plantering ökar också, men knappast med contortatall som dalar i popularitet.
 • Annons