JA, vi behöver fler trädslag

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Silvergranskog med jägmästare.
Behöver vi fler trädslag, undrade vi i förra Månadens fråga. Av 99 som svarade ansåg majoriteteten, 64 personer att ja, det behövs fler.
Är det riskabelt att mest bara lita på tall, gran och björk när klimat och insekter ändrar spelreglerna? Bör vi sprida riskerna?  Frågan ställdes i nyhetsbrevet eSkogen.  En del av svaren kan du läsa i tidningen SKOGEN/11/2019 och ytterligare en del finns här.
 
NEJ. Men pröva 
Men pröva försiktigt i blandbestånd, där en svensk art blir huvudträd.
JARL
 
NEJInte mera barr
Och då menar jag icke inhemska. Men vi behöver fler trädarter i skogen, läs lövträd. Inga mer contorta eller andra barrträd. 
ALLIS
 
JA. Vi behöver sprida riskerna vid förändrat klimat.
LENNART
 
JA. Varför inte?
Testar själv poppel i liten skala och det funkar mycket bra på rätt ställe.
BO SERVENIUS
 
NEJAnvänd de vi har
Lövsågar viktigt så att skogsägaren får betalt för att sköta fram rätt virkeskvalitet,
JAN KARLSSON
 
JA. Krävs avsättning
Behöver sprida riskerna men det får inte bara bli brännved i framtiden.
ÖRJAN I ÖRJANSTORP
 
JASe framåt
Svenskt skogsbruk bör utvecklas med fler trädslag än gran och tall. Industrins nuvarande värdesättning bör inte vara ledande om virket är leveransklart mer än ett halvsekel framåt.
DAG LINDGREN
 
NEJSkapa marknad
Lösningen ligger nog i att skapa en marknad och fler användningsområden för de trädslag vi har.
LARS ERIK HOLMBERG
 
NEJ. Säljande löv
Vi kommer nog långt om vi inriktar oss mera på att skapa blandskogar. Löv går alltid att sälja
MATS JOHANSSON
 
JA. Galet med gran
Behöver inte vara exoter men att enbart satsa på gran i södra Sverige är en galen chansning.
NN
 
JA. Galet med tre
Att enbart förlita sig på tre trädslag är galet men inhemskt löv borde vara bättre att satsa på än exoter. Vore käckt att satsa på något barrträd som får samma problematik som granen eller att vi tar in ytterligare invasiva arter.
EMMA
 
JA. Opassande gran
Granen passar inte för södra Götaland. Vi behöver något annat snabbväxande träd med långa fibrer, djupa rötter, storm och torktålig.
JAN-CHRISTER
 
NEJ. Vi kan inte sköta de vi har.
NN
 
JA. Minskar angrepp
Ökad inblandning av nya trädslag minskar troligen risken för insektsangrepp som är specifika för vissa trädslag.
ÅKE KÄLLQVIST
 
NEJ. Objudna gäster
Nya arter kommer sällan ensam. Satsa på kvalitet och vidareförädling inom landet i stället. Helst på orten. 
LE
 
JA. Inte äggen i samma korg. 
Se till att få blandskog vid nya föryngringar och prova gärna nya arter. Ingen vet vad som efterfrågas om 70 - 100 år.
ROGER NYTÄNKANDE SKOGSÄGARE
 
JA. Vore oansvarigt
Det vore oansvarigt att inte systematiskt testa några främmande trädslag. De måste utvärderas seriöst innan de introduceras i stor skala.
GÖRAN ÖRLANDER
 
JAAnpassa industrin
 Dock behöver även skogsindustrin anpassas så att avsättning för virke och fiber finns samt att man få rättvis betald för mindre volym. 
TYSKEN
 
JA. Exoter behövs
Men framförallt behöver vi lära oss använda, processa och betala för sånt som inte är gran som rönn, lönn, välskött björk, al. 
JOHAN
 
NEJFå insikt
Det gäller att ni får insikt, rätt trädslag på lämplig mark.
BERTIL
 
JA. Minska betesskadorna
För att sprida riskerna och att minska skadorna från älg och hjortdjur.
DAN RÖNNKVIST
 
NEJ. Bättre blandning
Jag tror att de traditionella trädslagen inklusive lövträden kan räcka, bara de blandas och inte blir monokulturer.
ANNA SKOGAR
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Annons
Annons

 
 
Publicerad:
 • Biogasanläggning

  Gas från grot i malpåse

  BIOENERGI. Storsatsningen i Göteborg på drivmedel från grot stannade av. Tekniken finns, men inte marknaden.
 • Annons
 • ”Andelen skyddad skog överdrivs”

  Naturvårdsverket anser att nio procent av Sveriges skogar är skyddade genom avsättning. Enligt Skogsindustrierna är siffran nästan tre gånger så hög.
 • Vintriga skogsprojekt i podden

  Kategorier: Skogspodden
  I avsnitt 61 av Skogspodden pratas om  vinterns skötselprojekt i skogen. Dessutom bjuds på några personliga tabbar.
 • Annons
 • Virkesstudion #22 – Marknadsrapporter

  Kategorier: Virkesstudion #22
  Virkesstudion tar upp den senaste tidens marknadsrapporter. De ställer frågan: Är skogsägare obotliga optimister?
 • Nu finns nya data om skogen

  Kartor med uppdaterad information om exempelvis trädhöjd och virkesförråd finns nu tillgängliga för berörda skogsägare. Datan kommer från den pågående laserskanningen och omfattar hittills en femtedel av Sveriges skogar.
 • Annons