Ja till naturvård, nja till nyckelbiotop

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Det finns generellt en mer positiv attityd till naturvårdsfrågor än till nyckelbiotoper som specifikt verktyg, visar en undersökning som Skogsstyrelsen gjort.

Intervjuerna, gjorda med 184 slumpvis valda enskilda markägare, visar att man hellre lämnar hänsyn vid skogsbruksåtgärder än att lämna bestånd orörda. 

Annons
Annons

Och, visar intervjuerna, den bästa drivkraften för naturvård kommer inifrån.

– Det är i första hand inre drivkrafter som ansvarskännande och egen vilja som motiverar till naturhänsyn, säger Andreas Eriksson, utredare vid Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Markägarna bestod av två grupper, de som hade en registrerad nyckelbiotop på sin mark och de som inte hade det.

Intervjuerna visar att huvuddelen av skogsägarna har viss motivation till att bevara sina nyckelbiotoper men att det finns olika uppfattningar om hur bevarandet ska genomföras.  Vissa anser att ersättning ska utbetalas  medan andra tycker att bevarandet ska ske genom frivillighet.

I intervjuerna syns också skillnader i  förtroende för Skogsstyrelsens arbetssätt med nyckelbiotoper,  det varierar från högt till lågt.

De flesta av de intervjuade markägarna upplever att ekonomi och naturvård är lika viktiga aspekter för skogsägandet.

Här kan du läsa rapporten

Publicerad:
 • ”Artskydd ovärdigt en fungerande rättsstat”

  SKOGENdebatt. Det borde löna sig att värna den biologiska mångfalden. Att låta markägaren stå för kostnaden för att avstå sin egen mark, enligt Birdlifes förslag, kan aldrig vara svaret i en fungerande rättsstat. Det skriver Magnus Kindbom, skogsdirektör, LRF Skogsägarna, i en replik.
 • Annons
 • Fortsatt stor ökning av fjällnära ansökningar

  Den fjällnära domen fortsätter att göra avtryck i antalet avverkningsansökningar. För fjällnära skog ökade arealen med 27 procent i maj jämfört med samma månad förra året.
 • "Nu provar vi kantföryngring” 

  SKOGSPODDEN delar ofta med sig av sina skötseltips i tidningen SKOGEN. I nummer 5 handlar det om kantföryngring.
 • Annons
 • Nytt skydd bryts ned 

  Kategorier: skogsskador, viltbete, Ecotall
  Ett nytt toppskottsskydd kanske kan frälsa fler tallplantor från älgen. Produkten Ecotall av bioplast ska hålla upp till tio år och är nedbrytbar. 
 • Skogliga mässor inleder samarbete

  Kategorier: Elmia wood, Skogsnolia
  Nolia i Västerbotten och Elmia i Småland ska börja samarbeta kring skogliga mässor och event.
 • Annons