Ja till naturvård, nja till nyckelbiotop

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Det finns generellt en mer positiv attityd till naturvårdsfrågor än till nyckelbiotoper som specifikt verktyg, visar en undersökning som Skogsstyrelsen gjort.

Intervjuerna, gjorda med 184 slumpvis valda enskilda markägare, visar att man hellre lämnar hänsyn vid skogsbruksåtgärder än att lämna bestånd orörda. 

Annons
Annons

Och, visar intervjuerna, den bästa drivkraften för naturvård kommer inifrån.

– Det är i första hand inre drivkrafter som ansvarskännande och egen vilja som motiverar till naturhänsyn, säger Andreas Eriksson, utredare vid Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Markägarna bestod av två grupper, de som hade en registrerad nyckelbiotop på sin mark och de som inte hade det.

Intervjuerna visar att huvuddelen av skogsägarna har viss motivation till att bevara sina nyckelbiotoper men att det finns olika uppfattningar om hur bevarandet ska genomföras.  Vissa anser att ersättning ska utbetalas  medan andra tycker att bevarandet ska ske genom frivillighet.

I intervjuerna syns också skillnader i  förtroende för Skogsstyrelsens arbetssätt med nyckelbiotoper,  det varierar från högt till lågt.

De flesta av de intervjuade markägarna upplever att ekonomi och naturvård är lika viktiga aspekter för skogsägandet.

Här kan du läsa rapporten

Publicerad:
 • Hans-Olof Mattson i avverkningsmogen granskog

  Hans-Olof varierar och maximerar

  Hans-Olof Mattsson i Raskamåla i Bräkne-Hoby har två ledstjärnor för sin skog: Hög produktion och variation. Han testar douglas, kustgran och lärk och ska sätta poppel längre fram. Målet är att bygga upp ett högt virkesförråd med högt slutvärde.
 • Annons
 • Nu svärmar barkborren

  Nu har granbarkborrarna börjat svärma i större delen av Götaland och Svealand, visar svärmningsövervakning.
 • Med trä som röd tråd i yrkeslivet

  Det finns många vägar till skogs- och träbranschen. Skogssverige har träffat Malin Lundström som idag säljer ett giftfritt substitut till kopparimpregnerat trä.
 • Annons
 • Hon blir Skogsindustriernas nya vd

  Viveka Beckeman efterträder Carina Håkansson som vd för branschorganisationen Skogsindustrierna.
 • Johanna Sandahl

  ”Inte läge att laborera”

  Innan det gasas på med produktionshöjande åtgärder behöver skogs­bruket bli långsiktigt hållbart, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen.
 • Annons