Ja till naturvård, nja till nyckelbiotop

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Det finns generellt en mer positiv attityd till naturvårdsfrågor än till nyckelbiotoper som specifikt verktyg, visar en undersökning som Skogsstyrelsen gjort.

Intervjuerna, gjorda med 184 slumpvis valda enskilda markägare, visar att man hellre lämnar hänsyn vid skogsbruksåtgärder än att lämna bestånd orörda. 

Annons
Annons

Och, visar intervjuerna, den bästa drivkraften för naturvård kommer inifrån.

– Det är i första hand inre drivkrafter som ansvarskännande och egen vilja som motiverar till naturhänsyn, säger Andreas Eriksson, utredare vid Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Markägarna bestod av två grupper, de som hade en registrerad nyckelbiotop på sin mark och de som inte hade det.

Intervjuerna visar att huvuddelen av skogsägarna har viss motivation till att bevara sina nyckelbiotoper men att det finns olika uppfattningar om hur bevarandet ska genomföras.  Vissa anser att ersättning ska utbetalas  medan andra tycker att bevarandet ska ske genom frivillighet.

I intervjuerna syns också skillnader i  förtroende för Skogsstyrelsens arbetssätt med nyckelbiotoper,  det varierar från högt till lågt.

De flesta av de intervjuade markägarna upplever att ekonomi och naturvård är lika viktiga aspekter för skogsägandet.

Här kan du läsa rapporten

Publicerad:
 • De testar fjärrstyrda skotare

  Nu testar Sveaskog att fjärrstyra skotare. Fjärrstyrning skulle innebära en förbättrad arbetsmiljö för många maskinförare. ​
 • Annons
 • Vida nöjda med halvåret

  Kategorier: Vida, halvårsrapport
  Vida-koncernens halvårsresultat sjönk med närmare 40 procent jämfört med i fjol. Ett bra rörelseresultat efter förutsättningarna, anser ledningen.
 • Etiopiskt skogsprojekt får svenskt hållbarhetspris

  Organisationen Forested Foods har fått ett svenskt hållbarhetspris för sitt arbete med att etablera skogsjordbruk i Etiopien. 
 • Annons
 • Brand på lantbruksuniversitet troligtvis anlagd

  Kategorier: SLU Alnarp
  Tidigt på onsdagsmorgonen drabbades Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp av en brand i en träbyggnad. Branden, som misstänks vara anlagd, påverkar inte terminsstarten.
 • Natur kan trigga ungas klimatångest

  Kategorier: barn och natur, klimatoro
  För vissa barn kan vistelse i skog och natur ge ångest istället för glädje. Upplevelsen triggar oron för klimatförändringar, enligt en brittisk studie.
 • Annons