Ja till kartpubliceringar står fast

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Skogsstyrelsen.
Högsta förvaltningsdomstolen anser att Skogsstyrelsens publicering av digitala kartor, som markerar var avverkningar planeras, inte behöver prövas på nytt.

Efter flera rättsliga prövningar avslår Högsta förvaltningsdomstolen Södras ansökan om att pröva kartpubliceringarna i högre instans. Kammarrättens dom från hösten 2019 står fast: Publiceringarna bryter inte mot lagen. 

Annons
Annons

”Det är bra att vi nu slutgiltigt vet vad som gäller. Skogsstyrelsen har lagligt stöd att fortsätta leverera en tjänst som vi vet skogsbruket och många andra aktörer har stor nytta av”, säger Tove Thomasson, chef för enheten för geodata, i ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen..

Hos Södra anser man att det inte finns några försvarbara skäl till att ”myndigheten exponerar enskilda näringsidkare på ett onödigt sätt”. Kartorna görs i samband med att skogsägare lämnar in avverkningsanmälan.

”Vi har inga invändningar mot att avverkningsanmälningar hanteras som en offentlig handling, utan vänder oss emot tillvägagångssättet i publiceringen. Det följer med en rad problem, inte minst eftersom det möjliggör för andra aktörer än myndigheten att utöva lagtillsyn över skogsägarens aktiviteter. Det skapar misstro till hela systemet. Tillämpningen av skogspolitiken måste utgå från respekt och tillit”, säger Göran Örlander, senior rådgivare på Södra, i ett pressmeddelande.

Publicerad:
 • Timbersports startar säsongen igen

  Kategorier: Stihl Timbersports
  Timbersports, där man tävlar i olika grenar av skogshuggning, har beslutat att återuppta aktiviteterna som stoppats av pandemin. Säsongen startar den 10 augusti.
 • Annons
 • Insamling ska skydda skog genom uppköp

  Miljöpartistiska riksdagsledamoten Rebecka Le Moine har startat en insamling för att köpa upp skog med syfte att skydda den från brukande. 
 • Bra vårförsäljning i bygghandeln

  Det blev ett lysande andra kvartal för byggmaterialhandeln som har sin viktigaste försäljningsperiod under vår och försommar.
 • Annons
 • Många ekorrar sjuka av parasit

  Kategorier: ekorre, Cryptosporidier
  Mer än var tredje ekorre kan vara smittad av parasiten Cryptosporidier, visar ny forskning. Smittan kan orsaka kraftiga diarréer även hos människor.
 • Virkespriserna sjönk i juli

  Priserna på massaved och sågtimmer sjönk i södra och mellersta Sverige i juli, visar Virkesbörsens sammanställning. 
 • Annons