Ja till kartpubliceringar står fast

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Skogsstyrelsen.
Högsta förvaltningsdomstolen anser att Skogsstyrelsens publicering av digitala kartor, som markerar var avverkningar planeras, inte behöver prövas på nytt.

Efter flera rättsliga prövningar avslår Högsta förvaltningsdomstolen Södras ansökan om att pröva kartpubliceringarna i högre instans. Kammarrättens dom från hösten 2019 står fast: Publiceringarna bryter inte mot lagen. 

Annons
Annons

”Det är bra att vi nu slutgiltigt vet vad som gäller. Skogsstyrelsen har lagligt stöd att fortsätta leverera en tjänst som vi vet skogsbruket och många andra aktörer har stor nytta av”, säger Tove Thomasson, chef för enheten för geodata, i ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen..

Hos Södra anser man att det inte finns några försvarbara skäl till att ”myndigheten exponerar enskilda näringsidkare på ett onödigt sätt”. Kartorna görs i samband med att skogsägare lämnar in avverkningsanmälan.

”Vi har inga invändningar mot att avverkningsanmälningar hanteras som en offentlig handling, utan vänder oss emot tillvägagångssättet i publiceringen. Det följer med en rad problem, inte minst eftersom det möjliggör för andra aktörer än myndigheten att utöva lagtillsyn över skogsägarens aktiviteter. Det skapar misstro till hela systemet. Tillämpningen av skogspolitiken måste utgå från respekt och tillit”, säger Göran Örlander, senior rådgivare på Södra, i ett pressmeddelande.

Publicerad:
 • Skogspodden synar specialsortiment

  I avsnitt 85 intervjuar Per Jonasson, Skogspodden, Tomas Birgersson som är utsynare på Rundvirke. Han berättar om specialsortiment som kan vara lönsamma.
 • Annons
 • Värre barkborreangrepp än väntat

  Kategorier: skogsskador, granbarkborre
  Skadorna av granbarkborre blev skyhöga även i år. Den förväntade minskningen uteblev, visar SLU:s inventering.
 • Nu kommer nya SKOGEN!

  I början av nästa vecka ska SKOGEN 11/2021 trilla ner i brevlådorna hos prenumeranterna – men redan nu kan du läsa den i digital form. Temat den här månaden är Hyggesfritt.
 • Annons
 • Nu finns kartor över landets diken

  Forskare har tagit fram nya digitala kartor över merparten av Sveriges diken. Kartorna är tillgängliga för alla.
 • Fler tror på stigande virkespriser

  Kategorier: Skogsbarometern 2021
  Fler skogsägare tror på stigande priser för såväl timmer som massaved, enligt Skogsbarometern. Men äganderätten utgör ett orosmoln.
 • Annons