IUFRO Stockholm: ”En fontän av nyheter”

15 maj I juni kommer världens största konferens om skoglig forskning till Stockholm. Fredrik Ingemarson i organisationskommittén lovar guldkorn för alla längs det skogliga förädlingsledet, inte minst skogsägare.

IUFRO Stockholm: ”En fontän av nyheter”
Världens största konferens om skogsforskning kommer till Stockholmsmässan i Älvsjö.

IUFRO World Congress är ett jättelikt arrangemang som anordnas vart femte år. Denna gång är Sverige och SLU värdar och navet för hela evenemanget är Stockholmsmässan. Programmet innehåller över 3 500 presentationer och runt 200 sessioner. Dessutom väntas närmare hundra utställare.

Fredrik Ingemarson på SLU är ordförande för organisationskommittén för IUFRO 2024.

Årets upplaga har ett framtidstema, skogens roll inom samhällsutvecklingen till 2050. Det som presenteras kommer att handla om såväl spetsforskning som rön som kan tillämpas här och nu, i dagens skogsbruk, berättar Fredrik Ingemarson på SLU som är ordförande för organisationskommittén.

Han tycker att man ska besöka det som kallas Innovation stage, en avdelning där näringsliv, forskare och intressenter från hela världen presenterar sina innovativa produkter och tjänster.

– Det blir en fontän av nyheter, säger han.

För jobbsökande och nyfikna på den skogliga sektorn finns också Green Job Arena. Här presenterar arbetsgivare karriärmöjligheter och berättar om lyckade matchningar. Det blir även föreläsningar om trender och möjligheter inom gröna jobb.

Diskussioner om forskares roll och förutsättningar får stort utrymme under kongressdagarna.

– Men vi vill också skapa dialoger mellan vitt skilda skogliga intressen och därför anordnas många paneldebatter och rundabordssamtal, säger Fredrik Ingemarsson.

På frågan om det finns något för skogsägare att hämta svarar han ”o ja”.

– Vi vänder oss till hela förädlingsledet. Det finns massor av tillämpbar kunskap för skogsägare och förvaltare att ta del av.

Och, menar han, det här är överhuvudtaget en möjlighet att föra fram familjeskogsbrukarnas roll.

– Det är tack vare dem vi har stabilitet i våra svenska skogar. Det är viktigt att deras röst blir hörd och deras utmaningar diskuteras.

En titt i det omfattande programmet visar också punkter som är skogsägarnära, till exempel en om hur man behåller friska skogar och stärker dem mot stress och klimat­förändringar. Andra punkter tar upp hur skog ska kunna möta krav på att vara både kolsänka och rik på biodiversitet, hur man skapar mer brandtåliga skogar, viltförvaltning och många skötselinriktade ämnen. Dessa frågor lyfts också under det omfattande exkursionsprogram som deltagarna erbjuds.

Detta är en upplåst artikel ur tidningen SKOGEN – ett smakprov! Övrigt material är låst för andra än prenumeranter. Missa inget – teckna din prenumeration här.

Inkludering och en mer jämställd sektor återkommer i flera presentationer.

– Varje dag har olika teman. För att hålla reda på vad man vill besöka har vi gjort en app. Den kan man med fördel ladda ned och granska i förväg och markera sina planerade besök.

Detta är en upplåst artikel ur tidningen SKOGEN – ett smakprov! Övrigt material är låst för andra än prenumeranter. Missa inget – teckna din prenumeration här.

Det är inte första gången som Sverige arrangerar kongressen, men det har hunnit gå nästan ett sekel sedan sist.

– Senast var 1929. Det var på Skogshögskolan på Frescati Hage på Kungliga Djurgården, säger Fredrik Ingemarsson.

Fakta / Iufro World Congress

  • International Union of Forest Research Organisations (IUFRO) är en obunden, internationell organisation för forskare och intressenter inom skog, klimat och miljö.
  • IUFRO har 700 medlemsorganisationer som samlar 15 000 forskare i 123 länder.
  • IUFRO började med fältkontor spridda i Europa för drygt 130 år sedan och är ett av de äldsta forskningsnätverken i världen.
  • IUFRO World Congress är en stor återkommande konferens som hålls vart femte år.
  • Årets upplaga är den 26:e i ordningen och arrangeras av SLU
  • i samarbete med flera universitet i Norden och Baltikum.
  • Kongressen hålls 23 till 29 juni.
  • För det vetenskapliga innehållet ansvarar IUFRO.
  • Programmet hålls helt och hållet på engelska.
  • Läs mer på iufro2024.com.
Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Lena fick Artdatabankens pris
SkogsJobb