Inventering för kunskapsinhämtning pausar inte

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsstyrelsen presenterar ett åtgärdspaket för nyckelbiotoper – och understryker att inventeringar för att inhämta kunskap fortsätter som vanligt i nordvästra Sverige. Däremot kommer inga nyckelbiotoper att avgränsas innan nya, och bättre, inventeringsmetoder utvecklats.

Inventeringarna görs i syfte ”att säkerställa kunskapsinhämtande” enligt ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen.

Annons
Annons

Förhoppningen är att arbetet med att utveckla inventeringsmetoderna ska vara klart 2017. För att nå målet så snabbt som möjligt presenterar Skogsstyrelsen ett åtgärdspaket.

Förutom den påbörjade samverkansprocessen ska möten arrangeras både internt och externt för att utbyta åsikter. Även seminarier ska anordnas och samarbetet med forskningsinstitutioner ska stärkas. Skogsstyrelsen kommer också att söka samråd med Naturvårdsverket om metodfrågor och arbetssätt som rör nyckelbiotoper.

Men Naturskyddsföreningen anser inte att Skogsstyrelsens åtgärdspaket löser grundproblemet.

- Det som vi vet hittills väcker fler frågor än det ger svar om hur nyckelbiotoperna kommer att hanteras. Eftersom Skogsstyrelsen uppenbarligen inte tänker vare sig avgränsa eller registrera nyckelbiotoper i nordvästra Sverige så riskerar dessa fortfarande att avverkas. Det kan vi inte acceptera, säger ordförande Johanna Sandahl i ett pressmeddelande.

 

 

 

 

Publicerad:
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Annons
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Annons
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Så förändras virkespriserna i ditt län

  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni. Virkesbörsens har sammanställt en lista som visar prisförändringarna län för län.
 • Annons