Intresset för ”Väx med Skogen” rekordstort

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Det nya stödet till företagare ska inspirera till och skapa förutsättningar för nya jobb med anknytning till skog. Vid första ansökningsomgången kom ansökningar för sammanlagt 80 miljoner kronor in från hela landet. Skogsstyrelsen har 10 miljoner kronor per år att dela ut fördelat 2012-2015.


– Det är fantastiskt roligt att se alla de utvecklingsidéer som finns inom skogssektorn, säger Monika Stridsman, generaldirektör Skogsstyrelsen.

Annons
Annons

Skogsriket är regeringens vision för Sveriges resurser inom skogen för 2012-2015 och syftar till att utveckla skogens värden och skapa arbetstillfällen på landsbygden. Skogsriket har fyra grenar; hållbart brukande, förädling och innovation, upplevelser och rekreation samt Sverige i världen.

Skogsstyrelsen har fått totalt 40 miljoner att fördela under 4 år till företag verksamma inom Skogsrikets grenar ”Förädling och innovation” samt ”Upplevelser och rekreation”. De kan få stöd för åtgärder som skapar förutsättningar för fler jobb inom dessa områden. Totalt har 117 ansökningar inkommit och de har fördelat sig ungefär lika mellan de båda områdena.

– Det är mycket positivt att vi fått in ansökningar från hela landet och inom båda de grenar som stödet finns till för. Det visar på den stora potential som finns inom området, säger Sofia Blomquist, projektledare Skogsstyrelsen.

Det finns också flera andra stöd att söka som kan användas för liknande åtgärder. Inom Landsbygdsprogrammet finns till exempel stöd för företagsutveckling i mikroföretag samt stöd för kompetensutveckling. Inom dessa stöd finns pengar kvar att söka och det görs hos bland andra Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen.

Publicerad:
 • "Smart skifte från fossilt till förnybart minskar utsläppen"

  DEBATT. Nej Magnus Nilsson, vattensängsmetaforen för EU:s utsläppshandel stämmer inte. Om utsläppen sjunker i en del av EU så stiger de inte i en annan del, skriver representanter för bland annat akademi och klimatinnovation i en replik.
 • Annons
 • En andra barkborrevåg sveper fram

  Kategorier: granbarkborren
  Istället för att övervintra angriper barkborrarna träd. En andra våg av angrepp sveper över södra och mellersta Sverige, enligt Skogsstyrelsen.
 • Virkesstudion kör igång

  Virkesstudion är tillbaks efter sommarpausen. I avsnitt 15 diskuteras det avvaktande läget på virkesmarknaden.
 • Annons
 • "Skifte från fossilt till förnybart minskar inte utsläppen"

  Kategorier: debatt, Magnus Nilsson
  DEBATT. Rätt skött kan skogen leverera råvaror utan att det spär på växthuseffekten. Men när skogsnäringen hävdar att ett ökat virkesuttag skulle dämpa växthuseffekten, då är man ute på hal is, skriver Magnus Nilsson, klimatpolitisk analytiker.
 • Ökat intresse för avverkning i juli

  Den areal som anmälts för avverkning i juli var den största på nio år. En orsak kan vara skadeangreppen av granbarkborre.
 • Annons