Intresset för ”Väx med Skogen” rekordstort

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Det nya stödet till företagare ska inspirera till och skapa förutsättningar för nya jobb med anknytning till skog. Vid första ansökningsomgången kom ansökningar för sammanlagt 80 miljoner kronor in från hela landet. Skogsstyrelsen har 10 miljoner kronor per år att dela ut fördelat 2012-2015.


– Det är fantastiskt roligt att se alla de utvecklingsidéer som finns inom skogssektorn, säger Monika Stridsman, generaldirektör Skogsstyrelsen.

Annons
Annons

Skogsriket är regeringens vision för Sveriges resurser inom skogen för 2012-2015 och syftar till att utveckla skogens värden och skapa arbetstillfällen på landsbygden. Skogsriket har fyra grenar; hållbart brukande, förädling och innovation, upplevelser och rekreation samt Sverige i världen.

Skogsstyrelsen har fått totalt 40 miljoner att fördela under 4 år till företag verksamma inom Skogsrikets grenar ”Förädling och innovation” samt ”Upplevelser och rekreation”. De kan få stöd för åtgärder som skapar förutsättningar för fler jobb inom dessa områden. Totalt har 117 ansökningar inkommit och de har fördelat sig ungefär lika mellan de båda områdena.

– Det är mycket positivt att vi fått in ansökningar från hela landet och inom båda de grenar som stödet finns till för. Det visar på den stora potential som finns inom området, säger Sofia Blomquist, projektledare Skogsstyrelsen.

Det finns också flera andra stöd att söka som kan användas för liknande åtgärder. Inom Landsbygdsprogrammet finns till exempel stöd för företagsutveckling i mikroföretag samt stöd för kompetensutveckling. Inom dessa stöd finns pengar kvar att söka och det görs hos bland andra Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen.

Publicerad:
 • Ny  skogsägarförening vill bredda brukandet

  Nu bildas en ny skogsägarförening som inte sysslar med virkeshandel. Föreningen skogens mångbruk vill att både produktionsskogar och skyddad skos ska ses som en resurs.
 • Annons
 • Nu svärmar granbarkborren

  Granbarkborren har börjat svärma över hela landet.  Det är nu som skogsägare har möjlighet att begränsa skadorna, enligt Skogsstyrelsen.
 • ”Hållbart skogsbruk är nyckeln till klimatmålen”

  DEBATTT. Vi kan nå klimatmålen, bevara biologisk mångfald och medverka till ett hållbart samhälle. Nyckeln är hållbart brukande av skogarna och Sverige kan tillsammans med andra framstående skogsländer leda utvecklingen, skriver Rolf Björheden och Anders Tosterud.
 • Annons
 • Mellanskog sänker timmerpriser

  Skogsägarföreningen Mellanskog sänker priserna på gran- och talltimmer i flera områden.
 • Thomas Wikström

  På andra sidan bordet

  OMVÄNT. Thomas Wikström har suttit på båda sidor av förhandlingsbordet när skogstjänster ska upphandlas. Det har han nytta av i sitt nya jobb.
 • Annons