Integrationen i skogen ska öka

26 september 2007 En ny statlig utredning ska identifiera faktorer som motverkar integration eller bidrar till utanförskap i bland annat skogsbruket.

Generaldirektören Matz Hammarström ska utreda hur integrationen inom de gröna näringarna kan öka.

Vilka faktorer motverkar integration eller bidrar till utanförskap? Hur kan matchningen mellan företagens behov av arbetskraft och den tillgängliga kompetensen förbättras? Det är ett par av frågorna som ska besvaras av utredningen

Bakgrunden är att andelen utrikes födda som arbetar inom de gröna näringarna är låg. Utrikes födda företagare finns inom mer eller mindre samtliga branscher, men av de 70 000 företag i Sverige som ägs/drivs av utrikes födda personer, är mycket få verksamma inom de gröna näringarna.

Andelen utrikes födda som är sysselsatta inom gruppen Jordbruk, skogsbruk och fiske i Sverige är 0,8 procent för män och 0,4 procent för kvinnor. Bland inrikes födda är motsvarande siffror 3,2 respektive 0,9 procent.

I Sverige finns cirka 1,1 miljoner människor från andra länder. Uppdraget ska redovisas senast den 2 juni 2008.

Text: Erik Viklund erik@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Cecilia Ullman är Moelven Byggmoduls första hållbarhetschef
SkogenJobb