Inhemsk ryss passar i norr

23 december 2019 Hybridlärk odlas knappast norr om Uppsala, längre upp i landet är det sibirisk lärk som ­gäller. Under rubriken Fokus på tillväxt kallar Skogs­styrelsen sibirisk lärk ett produktivt ­trädslag som passar väl i norra Sverige. 

Inhemsk ryss passar i norr

Till skillnad från den sydliga varianten betraktas den som ett inhemskt trädslag och behöver därför inte anmälas till Skogsstyrelsen inför plantering. Förklaringen är att det fanns i Sverige före istiden och därför ses som inhemskt, trots att det inte har återinvandrat på egen hand. 
Den eventuella byråkratiska lättnaden verkar inte påverka i någon hög grad. Sibirisk lärk ­planteras i begränsad omfattning. Förra året planterades totalt 384 miljoner skogsplantor i Sverige och av dem var 5,4 miljoner ”övriga barrträd”, vilket inbegriper alla lärkarter.

Vårplantering rekommenderas av Svenska skogsplantor, som också tipsar om tidiga och täta gallringar för att inte kronorna ska bli för små. Stamkvistning är även det en bra idé för en hög kvalitet. 
Sibirisk lärk är känslig för vårfrost. Skade­insekter som snytbaggen angriper lärk på ­samma sätt som gran och tall. Viltbetning och fejning drabbar även sibirisk lärk, men den ­relativt snabba tillväxten kanske gör att den växer förbi den mest viltbegärliga åldern. 

Det är den goda produktionsförmågan som särskilt motiverar sibirisk lärk. Under bark ger lärken 10 till 25 procent bättre tillväxt än gran enligt forskning. 
Det finns beräkningar som anger att det ­skulle gå att plantera sibirisk lärk på cirka 19 procent av skogsmarken i de nordligaste svenska länen. Men där är vi inte nu.   

SKOGEN 11/2019

KÄLLOR: Skogsstyrelsen, Svenska skogsplantor, Skogforsk m fl.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb