Inhemsk ryss passar i norr

Bild för ulla.sundin.beck@telia.com Written by ulla.sundin.bec... On the
Sibirisk lärk i höstfärger
Hybridlärk odlas knappast norr om Uppsala, längre upp i landet är det sibirisk lärk som ­gäller. Under rubriken Fokus på tillväxt kallar Skogs­styrelsen sibirisk lärk ett produktivt ­trädslag som passar väl i norra Sverige. 

Till skillnad från den sydliga varianten betraktas den som ett inhemskt trädslag och behöver därför inte anmälas till Skogsstyrelsen inför plantering. Förklaringen är att det fanns i Sverige före istiden och därför ses som inhemskt, trots att det inte har återinvandrat på egen hand. 
Den eventuella byråkratiska lättnaden verkar inte påverka i någon hög grad. Sibirisk lärk ­planteras i begränsad omfattning. Förra året planterades totalt 384 miljoner skogsplantor i Sverige och av dem var 5,4 miljoner ”övriga barrträd”, vilket inbegriper alla lärkarter.

Annons
Annons

Vårplantering rekommenderas av Svenska skogsplantor, som också tipsar om tidiga och täta gallringar för att inte kronorna ska bli för små. Stamkvistning är även det en bra idé för en hög kvalitet. 
Sibirisk lärk är känslig för vårfrost. Skade­insekter som snytbaggen angriper lärk på ­samma sätt som gran och tall. Viltbetning och fejning drabbar även sibirisk lärk, men den ­relativt snabba tillväxten kanske gör att den växer förbi den mest viltbegärliga åldern. 

Det är den goda produktionsförmågan som särskilt motiverar sibirisk lärk. Under bark ger lärken 10 till 25 procent bättre tillväxt än gran enligt forskning. 
Det finns beräkningar som anger att det ­skulle gå att plantera sibirisk lärk på cirka 19 procent av skogsmarken i de nordligaste svenska länen. Men där är vi inte nu.   

SKOGEN 11/2019

KÄLLOR: Skogsstyrelsen, Svenska skogsplantor, Skogforsk m fl.

Publicerad:
Bild för ulla.sundin.beck@telia.com
Ulla Sundin Beck
Frilansjournalist
 • Grangallrat

  Här gallras mot gnaget

  VILTSKADOR. I ett småländsk granbestånd pågår just nu ett experiment. Här gallras bara längs med varannan stickväg för att man ska kunna se om omfattningen av kronhjortens skador påverkas. 
 • Annons
 • Mellanskog gör rekordutdelning

  Mellanskog delar ut drygt 56 miljoner kronor till sina 26 000 medlemmar. Det är den högsta utdelningen i skogsägarföreningens historia.
 • Magnus Ekström

  Rotpost kan öka i vår

  SÄLJFORM. För några år sedan var marknaden för rotposter och leveransrotköp glödhet. Med sjunkande timmerpriser har den svalnat rejält, men kan kanske komma igång igen i vår, säger Magnus Ekström som är skogsrådgivare på Hushållningsällskapet.
 • Annons
 • Byråkrati förvärrar rekryteringsproblem

  Skogsvårdsföretagen är beroende av utländsk personal men har mycket svårt att rekrytera. Situationen förvärras av valutanackdelar och segdragen byråkrati. 
 • Busas det i din skog?

  Har du råkat ut för problem med skador på nyplanterad skog efter skoterkörning? Kanske får du störande besök av andra fordon eller lösspringande hundar? Eller används skogen som dumpningsplats? Eller möts du av besökare som precis som du förstår att njuta av och vara rädd om skogen? Svara på Månadens fråga!
 • Annons