Inget skadestånd för ek utan skönhetsvärde

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Markägare på Gotland kräver 50 000 kronor i skadestånd för att Skogsstyrelsen av misstag fällde en ek. Men tingsrätten säger nej och hävdar att trädet saknade skönhetsvärde.

Misstaget skedde i samband med att Skogsstyrelsen inventerade almsjuka bestånd på Fårösund, skriver Dagens Juridik. Myndigheten hade avtalat med markägarna om att avverka och destruera sjuka almar på fastigheten. Av misstag råkade man också fälla en cirka 40 år gammal ek. 

Annons
Annons

Markägarna begär 50 000 kronor i skadestånd för misstaget. De anser att Skogsstyrelsen har agerat oaktsamt och vill ha ersättning som täcker kostnaderna för att två mindre ekar ska planteras i dess ställe. Men Skogsstyrelsen anser att det inte var möjligt ens för den erfarna skogsentreprenören att urskilja eken som uppges ha växt i en dunge av andra träd och var kraftigt beskuren. Myndigheten anser också att den ”inte kan tillskrivas skönhetsvärde”.

Tingsrätten går i sin dom på Skogsstyrelsens linje. Myndigheten har inte varit oaktsam och även om så vore, skulle inget skadestånd ha utbetalats eftersom eken saknade skönhetsvärde och i praktiken var värdelös, anser de.

”Och att frånvaron av denna lilla och stympade ek skulle kunna påverka fastighetens värde i negativ riktning på något sätt förefaller i allra högsta grad långsökt”,  skriver domaren i målet.

 

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Nu släpps digitala skogslektioner

  Nu är det premiär för Skogen i Skolans digitala läromedel om skogens roll i en hållbar utveckling. Lektionerna riktar sig även till klasser som inte har en skog runt knuten.
 • Annons
 • Timbersports startar säsongen igen

  Kategorier: Stihl Timbersports
  Timbersports, där man tävlar i olika grenar av skogshuggning, har beslutat att återuppta aktiviteterna som stoppats av pandemin. Säsongen startar den 10 augusti.
 • Insamling ska skydda skog genom uppköp

  Miljöpartistiska riksdagsledamoten Rebecka Le Moine har startat en insamling för att köpa upp skog med syfte att skydda den från brukande. 
 • Annons
 • Bra vårförsäljning i bygghandeln

  Det blev ett lysande andra kvartal för byggmaterialhandeln som har sin viktigaste försäljningsperiod under vår och försommar.
 • Många ekorrar sjuka av parasit

  Kategorier: ekorre, Cryptosporidier
  Mer än var tredje ekorre kan vara smittad av parasiten Cryptosporidier, visar ny forskning. Smittan kan orsaka kraftiga diarréer även hos människor.
 • Annons