Inget klentimmer i prisnoteringarna

9 november 2010 Succén med Skogens nya jämförelser av virkesköparnas prislistor fortsätter. Reaktionerna är mycket positiva, överlag bland både köpare och säljare. Det är dock viktigt att påpeka att priserna för klentimmer i regel inte är med när uträkningarna görs.

Klentimret räknas endast in i underlaget om köparen alltid betalar klentimmerpriser. Oftast görs det endast i mån av avsättning.

I de få fall där klentimmerpriserna finns med, leder det nästan alltid till att genomsnittspriset blir högre eftersom klentimret betalas bättre än massaveden. Tyvärr var klentimmerpriserna med i nummer 9 vid beräkningen av Holmens genomsnittspriser i Norr- och Västerbotten, men inte i nummer 10. Det såg alltså ut som om bolaget sänkt priserna på talltimmer med 10 kronor. Så var inte fallet. Skogen beklagar misstaget.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb