Ingenting göra är största felet

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
Tre frågor om första hjälpen till Lars Adamsson, sjuksköterska och chef för utbildning inom Röda Korset.

1. Kan man göra fel när man försöker hjälpa en skadad?
– Det största felet är att inte göra något alls. Naturligtvis ska man handla med eftertanke och inte ge sig in i livsfarligt läge (L). 

Annons
Annons

Lars AdamssonLars Adamsson.
Foto: Marie Sparreus/ Svenska röda korset
2. När man kontrollerar andningen (A) och böjer personens huvud bakåt – kan man skada nacken?
– Risken att du som hjälper orsakar en nackskada är inte så stor. Kraften i till exempel en kollision är mycket större än den försiktiga nackböjning du gör för att underlätta andningen.

3. Om man känner sig mycket ­osäker på vad man ska göra?
– Larma 112 och slå på högtalaren på telefonen så får du hjälp. Om det gäller mindre skador kan man ringa 1177, Vårdguiden. Röda korset har också en app. 

Första hjälpen: L-ABC
L = Livsfarligt läge
A = Andning
B = Blödning
C = Cirkulationssvikt

Läs mer om första hjälpen i SKOGEN 10/2019.
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt - som prenumerant eller lösnummer

 

MER INFO
www.redcross.se, www.hlr.nu 
Här finns filmer, webbutbildningar och mycket information, även utbildare och webbshop.

www.prevent.se
Här finns bland annat skogsnäringens webbutbildningar, riskbedömningsapp och bilderbok.

Appen Första hjälpen
Röda korsets app finns för iPhone och Android och kan laddas hem gratis från Google Play och App Store.

Publicerad:
 • SKOGEN nummer 3 ute nu

  Kategorier: Tidningen SKOGEN
  SKOGEN har lämnat tryckeriet men det kan bli väntan i några dagar till innan nummer 3 dimper ner i din brevlåda. Vi räknar med att den når dig i slutet av denna vecka. Anledningen är transportförseningar i coronakrisens spår. Möjligen kan liknande problem uppstå i några kommande nummer. Vi beklagar!
 • Annons
 • Regeringen jobbsatsar på skogen

  Kategorier: skogsjobb, Naturnära jobb
  Regeringen lägger 150 miljoner kronor på jobbskapande åtgärder inom skogs- och naturvård. Tanken är att lindra de ekonomiska effekterna av coronaviruset.
 • Skogsstyrelsen ser över sin hänsynsuppföljning

  Skogsstyrelsen är missnöjd med sin egen uppföljningsmetod för hur miljöhänsyn tas vid avverkningar. Under året ska en ny metod utvecklas.
 • Annons
 • Ny FSC-standard senareläggs

  Kategorier: FSC Sverige, FSC-standard
  Skogscertifieringsorganet FSC Sverige flyttar fram startdatum för sin nya skogsbruksstandard till den första september. Ytterligare förskjutningar kan bli aktuella om coronakrisen blir långvarig.
 • Domar om nyckelbiotoper överklagas

  Skogsstyrelsen överklagar de domar som anser att markägare ska kunna överklaga nyckelbiotopsregistreringar.
 • Annons