Ingen ökning av avverkning i nyckelbiotoper

28 september 2007 14 försvunna och 34 delvis avverkade. Det blev resultatet när Östersundsposten granskade hur många nyckelbiotoper som har avverkats i Jämtlands län de senaste tio åren.

Totalt har 200 nyckelbiotoper anmälts för avverkning sedan 1998/1999. 14 av de 200 har helt försvunnit. Ytterligare 34 har delvis avverkats. Skogsstyrelsen kan inte heller notera någon ökning den senaste tiden, konstaterar ÖP.

Bakgrunden till granskningen är att Länsstyrelsen har larmat att de sista gammelskogarna nu hotas av avverkning och att de allt oftare får åka ut på akut besiktning av privata skogarn som anmälts för avverkning.

I Jämtlands län finns 2 845 privata nyckelbiotoper på tillsammans 12 808 hektar.

Källa: ÖP

Text: Erik Viklund erik@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb