”Ingen hållbarhet utan landskapsplanering”

15 november 2019 Svenskt skogsbruk har blivit världsmästare i virkesproduktion men knappast i hållbarhet. Planeringen i skogen måste utgå från helheten i landskapet, skriver Nippe Hylander och Sten B Nilsson i en debattartikel på Altinget.

”Ingen hållbarhet utan landskapsplanering”

Vi är inte ens i närheten av att nå miljömålen, skriver debattörerna. För att nå dit måste vi göra som en rad andra länder, nämligen planera på landskapsnivå.  Internationellt sett är det storföretag som driver utvecklingen av landskapsplanering för hållbar utveckling. Man gör detta för att säkra sina råvarubehov men är även tvingade av kundkrav.

”Det är rimligt att anta att morgondagens kunder kommer att ställa samma krav på svenska skogsprodukter”, skriver de.

Sverige har dessutom förbundit sig i den europeiska landskapskonventionen att genomföra en politik där landskapens värden och särdrag kartläggs och beaktas, fortsätter de.

För att nå dit måste planeringen utgå från helheten i landskapet omfattande alla natur-, miljöresurser, sociala aspekter och ekonomin. Skogsbruket behöver zonering  som bryts ned till operativa planer för markägarna. Dessutom måste certifieringsprocesserna ta ett större ansvar, enligt Nippe Hylander och Sten B Nilsson.

Läs artikeln i Altinget

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb