Ingen ersättning till granne med skyddad skog

28 september Markägare som drabbats av granbarkborreangrepp i anslutning till skyddad skog ska inte få ekonomisk ersättning för detta, enligt ett myndighetsförslag.

Ingen ersättning till granne med skyddad skog

Det är Naturvårdsverket som med stöd av Skogsstyrelsen gör bedömningen i en ny rapport.

– En av orsakerna är att det i praktiken ofta är svårt att avgöra var angreppen började. Det skulle krävas mycket resurser både för staten och markägare för att kunna fastställa att den skyddade naturen är orsaken till skadorna, säger Johanna Ehlin, områdesskyddsspecialist på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Myndigheterna hänvisar också till forskning som säger att skyddade skogar generellt bidrar till en väldigt liten del av spridningen av granbarkborre.

Men i rapporten förespråkas ändå åtgärder för att minska spridningen, och att de genomförs i aktiv dialog med markägare i närheten.

– Vi behöver förstärka samarbetet mellan markägare och förvaltare av skyddad natur och genomföra åtgärder för att förhindra spridning av granbarkborre, säger Johanna Ehlin.

Förvaltare föreslås inhämta kunskap om olika åtgärders effekter, införa mer riktade bekämpande åtgärder samt tydliggöra vilket ansvar som vilar på vilken aktör, enligt rapporten.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb