Inga tjejpengar

12 december 2012 I våras deklarerade lantbruksminister Eskil Erlandsson att han ville avsätta två miljoner kronor redan i år för att stimulera flickors intresse för skogen och jobb i skogssektorn. Men alliansen kunde inte enas, det blir inga pengar.

Departementet hade redan låtit Skogsstyrelsen lämna ett förslag på hur man kan öka och behålla flickors intresse för skogen. När de kommer upp i tonåren minskar tjejrnas intresse för traditionella aktiviteter som att bygga vindskydd, fälla småträd och elda.

Bland myndighetens förslag fanns sommarskolor, utomhusaktiviteter och en satsning på mer jämlik information från skogsbranschen. Men också olika sätt att skaffa mer kunskaper. Det saknas till stor del entydiga förklaringar till skillnaden mellan flickors och pojkars intresse för skogen. Och de kunskaper som finns är inte alltid kända i branschen.

Men även om flickmiljonerna frös inne har Skogsstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att satsa mer på barnen genom Skogen i Skolan – genom att flytta pengar från andra verksamheter. Enligt ett beslut på Skogsstyrelsen ökar man arbetet med Skogen i Skolan från 200 till 600 dagar om året 2013. Och detta arbete ska ha särskilt fokus på flickor.

Bland annat planeras en skrivtävling för mellanstadiet där man kan få en bild av vad som skiljer flickors och pojkars syn på skogen. 

SKOGEN 11/2012

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb