Inga skogsägare i Skogsstyrelsens styrelse

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Regeringen har fattat beslut om sammansättningen av styrelsen för Skogsstyrelsen. Från skogsentreprenörerna finns alltjämt representation men ingen ledamot från skogsägarhåll har valts in.

Till ordförande har regeringen utsett Mats Wiberg, rättschef på Statens fastighetsverk,  skriver näringsdepartmentet i ett pressmeddelande.

Annons
Annons

Övriga ledamöter i styrelsen för Skogsstyrelsen från och med den 1 juni 2019 till och med den 31 maj 2022 är:

Anna Furness, vd, Skogsentreprenörerna 
Eva Håkansson Fröjelin, senior konsult (ny)
Mikael Karlsson, docent, KTH
Maria Mindhammar, överdirektör, Arbetsförmedlingen (ny)
Lisa Sennerby Forsse, fd rektor, SLU (ny)
Håkan Wirtén, generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF

I styrelsen ingår även Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen.

- Det är en mycket kompetent samling kvinnor och män som nu har i uppdrag att lotsa Skogsstyrelsen in i framtiden. Jag har höga förväntningar på att de ska verka för en god ledning och styrning av myndigheten, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Webbtidningen Altinget påpekar dock i en artikel i dag att styrelsen nu helt saknar skogsägarrepresentation. Detta efter att ledamoten Pär Lärkeryd, som också är vd i Norra skogsägarna, avböjt att fortsätta. Intressekonflikten blev för stor, förklarar han.

– Det är svårt som intressent att sitta med i styrelsen, man berörs mycket av besluten som fattas där. Det är många tunga frågor: fjällnära skog, artskyddsförordningen, nyckelbiotoper. Man blir för kluven, det är svårt att hålla isär högra och vänstra hjärnhalvan, säger han och tillägger:

– När jag suttit i styrelsen har jag gjort det för Skogsstyrelsen, inte för Norra skogsägarna. Men för mig blir det fel att ha intressenter inne i styrelsen på det viset. Det är för stor risk för delikatessjäv, säger Pär Lärkeryd till Altinget.

Fakta Skogsstyrelsen: En förvaltningsmyndighet för frågor om skogsbruk som har till uppgift att verka för att landets skogar sköts enligt de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen.

Publicerad:
 • Avverkningarna minskar i år

  Kategorier: skogsavverkning
  De totala avverkningarna väntas landa på 91 miljoner skogskubikmeter i år, en minskning med tre procent jämfört med förra året.
 • Annons
 • Skogspodden gör hembesök hos trädförädlare

  I avsnitt 71 besöker Skogspodden Bo Karlsson, som är skogsgenetiker, på hans gård i Södra Vi.
 • De får årets Guldkvistar

  Stora Insatser för säkrare skogsarbete, kvinnligt nätverksbyggande och nationell klimatsamordning belönas med Föreningen Skogens Guldkvistar.
 • Annons
 • "Bioekonomin blir inget slukhål av virke"

  Kategorier: SKOGENdebatt, Bioekonomi
  SKOGENdebatt. Att bioekonomin kommer att orsaka ett slukhål i virkesförsörjningen sprids som en sanning. Men det är en slutsats som bygger på felaktiga antaganden, skriver Sten B Nilsson och Nippe Hylander.
 • Massafabrik

  Har botten gått ur massavedsmarknaden?

  Priserna faller, pappersmaskiner stänger. Tror du att det kommer en återhämtning, eller kommer svensk massaved att konkurreras ut när produktionen ställs om från grafiskt papper till förpackningar? Eller är våra svenska träfibrer och vår teknik oslagbara? Svara på månadens fråga!
 • Annons