Inga fällor trots massförökning

6 december 2006 Mängden granbarkborrar har ökat explosionsartat efter orkanen Gudrun. Men Skogsstyrelsen startar ingen kampanj för att stoppa en härjning med hjälp av insektsfällor.

Inga fällor trots massförökning

— Vi är tveksamma till effekten, säger Hans Samuelsson på Skogsstyrelsens huvudkontor. Vi vet inte var det finns så mycket granbarkborre att det blir problem. De feromonfällor som vi har haft ute för övervakningen har fått mycket ojämna fångster.
Och för att täcka in angripna områden behövs väldigt många fällor. Var och en kostar omkring 500 kronor med doftämnen. Det är tveksamt om det är värt kostnaden, resonerar Skogsstyrelsen.
Är det värt för enskilda skogsägare att sätta upp fällor för att skydda just sin skog? Troligen inte, menar Hans Samuelsson. Det finns en risk att man lockar till sig mer barkbor-rar från grannfastigheterna. Insekterna har inte ett så exakt beteende att alla hamnar i fällorna.
— Det viktiga nu är att ta vara på virket, att få det ur skogen. Det har ju gjorts en jätteinsats, nu gäller det att inte snubbla på upploppet. Även måttliga mängder virke kan ge stora skador. Därför har vi också skärpt skogsskyddsreglerna. Bara tre kubikmeter färskt virke får ligga kvar per hektar, mot normalt fem. Dessutom ska granvirket vara ur skogen den 15 juli, normalt gäller den 1 augusti men då kan barkborrarna redan ha svärmat under vissa år. Bort med stormvirket innan sommarvärmen
Helst bör stormvirket tas ut redan på våren. Ännu finns det barkborrar kvar i det virke som ligger. De svärmar när det blir 18 grader och angriper då fällt virke eller friska träd.
— Stående träd som angrips kan skadas eller dö. Men de försvarar sig ganska bra med kåda. Det blir inte så många nya skadegörare i nästa generation. Den stora risken är de barkborrar som blir resultatet av årets svärmning och kläcks ur virke som ligger kvar i slutet av augusti. De övervintrar i marken och kan göra stora skador nästa år.

Brev skickas till skogsägare
Skogsstyrelsen har tidigare varnat för stora skador även om bara två till tre miljoner kubikmeter skog blir kvar över sommaren. Upp till 15 miljoner kubikmeter levande skog kan då angripas åren 2007 till 2009.
Kommer Skogsstyrelsen genomföra hårda kontroller av att skogsbruket har fått bort virket till den 15 juli?
— Vi arbetar nu först och främst med riktad rådgivning. Det stormfällda virket har inventerats med flygradar och satellitbilder. Nu skickar vi brev till de skogsägare som fortfarande har stormfällt virke på sin mark.

Text: Bengt Ek

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb