Inflationen oroar

4 juli 2008 Prisökningarna på olja och energi redan har gjort tydliga avtryck i industrin.

– Tyvärr har vi inte sett någon vändning för inflationen. Jag kan förstå att Riksbanken är oroad, säger Sverker Martin-Löf, ordförande i SCA, Skanska och SSAB till Dagens Industri.

Och enligt Sverker Martin-Löf blir problemen djupare för var dag som går.

– Transport- och produktionskostnaderna ökar. I kombination med en försvagad efterfrågan slår det hårt, säger Sverker Martin-Löf.

Ännu ser han dock inga tecken på krisläge för Sveriges ekonomi.

– Vi har haft lite bättre fart och tillväxt än många andra. Även om produktivitetsutvecklingen tappat lite på senare tid har vi stärkt vår konkurrenskraft relativt andra länder.

Läs mer»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb