Importvirket blir svindyrt

8 mars 2007 Ryssland planerar kraftiga höjningar av exporttullarna på allt rundvirke av gran och tall. Vid halvårsskiftet stiger tullen från fyra till minst 10 euro. Ökningen gäller även björk som är grövre än 15 cm.

Men det stannar inte där. Kommande år fortsätter höjningarna och 2009 hotar man att ta ut hela 50 euro i tullavgift för den som till äventyrs har råd att importera då. Från och med 2011 gäller tullen också björkmassaved, konstaterar tidningen Skogsbruket.

Exporten kommer alltså troligen nästan att upphöra. Virket ska förädlas inom landet. Sverige importerar omkring två miljoner kubikmeter årligen från Ryssland idag.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb