Impediment blir skogsmark

15 oktober 2007 Sverige får ytterligare fem miljoner hektar skogsmark med nytt SLU-förslag.

Impediment blir skogsmark

SLU föreslår att Sverige ansluter sig till FAO:s definition av skogsmark. Förslaget innebär att fem miljoner hektar impediment istället klassas som skogsmark. I FAO:s system är det skogsmark om träden är minst fem meter höga och kronslutenheten är minst tio procent.

Förslaget innebär att skogsmarken delas in i underklasserna produktiv skogsmark och improduktiv skogsmark. SLU:s förslag ändrar inte reglerna för hur skogen får brukas.

— Dagens system är så otydligt att de flesta aktörer inom utredningskogssektorn efterlyser en förändring i den här riktningen, säger professor Göran Ståhl.

Fördelarna med förändringen är att skogmarksbegreppet blir tydligare, att man uppnår en högre grad av internationell harmonisering samt att skogsmark i naturreservat kan räknas in i arealen skogsmark.

Text: Erik Viklund erik@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb