Illa samordnat klimatarbete

10 juni 2009 De internationella insatserna är illa samordnade. I den senaste rapporten om skogarna och klimatet får både FN och världens regeringar hård kritik av experterna.

På det internationella planet misslyckas man med att greppa helheten. Klimatförhandlare och politiker missar den komplexa samverkan mellan olika samhällsmekanismer. Kyotoprocessen gör beskogning till ett självändamål och är hur som helst underfinansierad.

Kritiken formuleras i rapporten ”Adaption of Forests and People to Climatic Change” som finansierats av bland annat av Sverige. Rapporten presenterades i Washington i april.

Skogsländerna världen över får också kritik. Anpassningen sätts först in när klimatförändringarna är ett faktum. Forskarna menar att skogarna redan har påverkats kraftigt av förändrat klimat de senaste 50 åren. Det gäller särskilt de boreala skogarna. Ökad tillväxt, skogsdöd och förändringar i den biologiska rytmen. Vissa arter breder ut sig mycket aggressivt medan andra dör ut.
Experterna menar att fler grupper i samhället måste få direkt inflytande över hur skogarna sköts. Toppstyrda lagar är för otympliga när ingen vet vad som kommer att hända.

Text: Bengt Ek bengt@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb