Ikea presenterar ny skogsagenda

26 januari 2021 Ikea lanserar en ny global skogsagenda. Möbelföretaget säger sig vilja göra ansvarsfullt skogsbruk till norm över hela världen -  och inte bara i skogar där de hämtar sitt råmaterial.

Ikea presenterar ny skogsagenda

Ikea hävdar i ett pressmeddelande att målet för 2020, om att använda trä från mer hållbara källor, är uppnått. Mer än 98 procent av det trä som används i produkterna  är FSC-certifierat eller återvunnet, uppger man. Nästa steg är en skogsagenda med mål satta till 2030.

I den säger företaget att de ska leda utvecklingen i att göra ansvarsfullt skogsbruk till norm över hela världen. Företaget ska ta  ett ansvar som sträcker sig utanför det trä som används inom Ikea, uppger man.

Samtidigt vill man säkerställa att allt trä som använder i Ikeas produkter inte bidrar till avskogning. Det ska komma från ansvarsfullt skötta skogar som är certifierade av trovärdiga tredjepartssystem.

FRÄMJA INNOVATION

”Vi ska stärka den biologiska mångfalden, stötta rättigheterna för och behoven hos de människor som är beroende av skogen i hela leveranskedjan för trä, och agera för att minska klimatfotavtrycket även utanför vår egen verksamhet”, uppger Ikea.
Vidare ska möbelföretaget främja innovation, bland annat genom att göra träprodukter som  binder kol så länge som möjligt. Detta genom att designa produkter för att återanvändas, renoveras, återtillverkas ochslutligen återvinnas. Man ska också utveckla och öka användningen av lättviktskonstruktioner i trä.

ANDRA MATERIAL SES ÖVER

Ikea lovar också se över användningen av andra råmaterial som riskerar att bidra till avskogning, exempelvis jordbruksprodukter. 

”Trä är ett av de viktigaste materialen i våra produkter och en väsentlig del av vårt arv. Det är hållbart, förnybart, återvinningsbart och vackert. Som stor träanvändare har vi under många år medvetet arbetat för att använda vår storlek och räckvidd som en drivkraft för positiva förändringar inom skogssektorn, särskilt i regioner som står inför utmaningar. Trä är också ett viktigt material för framtiden och för att vi ska kunna nå våra ambitioner att bli cirkulära och klimatpositiva”, säger Ulf Johansson, Wood supply & forestry manager på Inter Ikea Group, i pressmeddelandet. 

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb