Ikea presenterar ny skogsagenda

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Ikea.
Ikea lanserar en ny global skogsagenda. Möbelföretaget säger sig vilja göra ansvarsfullt skogsbruk till norm över hela världen -  och inte bara i skogar där de hämtar sitt råmaterial.
Ikea hävdar i ett pressmeddelande att målet för 2020, om att använda trä från mer hållbara källor, är uppnått. Mer än 98 procent av det trä som används i produkterna  är FSC-certifierat eller återvunnet, uppger man. Nästa steg är en skogsagenda med mål satta till 2030.
I den säger företaget att de ska leda utvecklingen i att göra ansvarsfullt skogsbruk till norm över hela världen. Företaget ska ta  ett ansvar som sträcker sig utanför det trä som används inom Ikea, uppger man.
Samtidigt vill man säkerställa att allt trä som använder i Ikeas produkter inte bidrar till avskogning. Det ska komma från ansvarsfullt skötta skogar som är certifierade av trovärdiga tredjepartssystem.
 
FRÄMJA INNOVATION
”Vi ska stärka den biologiska mångfalden, stötta rättigheterna för och behoven hos de människor som är beroende av skogen i hela leveranskedjan för trä, och agera för att minska klimatfotavtrycket även utanför vår egen verksamhet”, uppger Ikea.
Vidare ska möbelföretaget främja innovation, bland annat genom att göra träprodukter som  binder kol så länge som möjligt. Detta genom att designa produkter för att återanvändas, renoveras, återtillverkas ochslutligen återvinnas. Man ska också utveckla och öka användningen av lättviktskonstruktioner i trä.
 
ANDRA MATERIAL SES ÖVER
Ikea lovar också se över användningen av andra råmaterial som riskerar att bidra till avskogning, exempelvis jordbruksprodukter. 
”Trä är ett av de viktigaste materialen i våra produkter och en väsentlig del av vårt arv. Det är hållbart, förnybart, återvinningsbart och vackert. Som stor träanvändare har vi under många år medvetet arbetat för att använda vår storlek och räckvidd som en drivkraft för positiva förändringar inom skogssektorn, särskilt i regioner som står inför utmaningar. Trä är också ett viktigt material för framtiden och för att vi ska kunna nå våra ambitioner att bli cirkulära och klimatpositiva”, säger Ulf Johansson, Wood supply & forestry manager på Inter Ikea Group, i pressmeddelandet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicerad:
 • Trävaruexport i särklass under pandemiåret

  Exportvärdet för svenska trävaror ökade med elva procent medan den totala varuexporten minskade med sex procent under 2020, enligt Skogsindustrierna.
 • Annons
 • ”Det är skillnad mellan skog och virke”

  Kategorier: SKOGENdebatt, Leif Öster
  SKOGENdebatt. I skogsnäringens stora PR-kampanj påstås att vi har dubbelt så mycket skog som för hundra år sedan. Det är ett vilseledande budskap, anser skogsbrukare och turistföretagare Leif Öster.
 • Många vill gå skogsutbildning

  Intresset för skogliga utbildningar är rekordstort, enligt såväl Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp som Ryssbygymnasiet utanför Växjö.
 • Annons
 • Virkesrik vinteravverkning i Skogspodden

  Nu är avsnitt 76 av Skogspodden ute. Där pratar man om en vinteravverkning som överraskade.
 • Historiskt resultat för Vida

  Kategorier: Vidas resultat 2020
  God efterfrågan på sågade trävaror gjorde 2020 till ett rekordår för Vidakoncernen.
 • Annons