”I stället för strid – bredda diskussionen”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT. Å ena sidan: växande skog gör störst klimatnytta. Å den andra: värna biologisk mångfald genom att undanta skogen från brukande. En miljönyttighet ställs mot en annan. Men istället för strid mellan produktion och miljö borde vi bredda diskussionen om skogens roll i ett fossiloberoende framtida Sverige, skriver fem skogsprofessorer på SvD Debatt.

Ökad klimatnytta av skogen är möjlig, men det behövs tydligare spelregler om målet ska nås.  Skogen verkar inte räcka till för alla nyttigheter den ska leverera.

Annons
Annons

Det är ett bekymmer att politiken inte har en tydlig riktning och att de skogspolitiska målen är för många och delvis motsägelsefulla.

Forskning om det svenska skogsbruket har visat att det är den brukade skogens tillväxt som ger klimatnytta.  Forskning har också visat att det är möjligt att påtagligt öka den svenska skogens tillväxt med förbättrad skogsskötsel.

Samtidigt argumenteras för att mer skog måste undantas från skogsbruk för att bevara den biologiska mångfalden. Argumentet är baserat på omfattande naturvårdsbiologisk forskning.

Det är svårt att se hur man kraftfullt skulle kunna öka skogens produktionsförmåga samtidigt som man undantar betydande andelar av produktionsmarken från brukande. Det går inte heller att utveckla bioekonomin så att den skapar nya jobb och ekonomisk tillväxt i glesbygden om färre skogar brukas och skogstillväxten sjunker.

Med andra ord: finns det risk att vi ställer en miljövänlig nyttighet mot en annan, bevarande av biologisk mångfald mot klimatnytta?

Men istället för att samla sig till en avgörande strid mellan produktion och miljö anser vi det vara bättre att bredda diskussionen om skogens roll i ett fossiloberoende framtida Sverige. Den polarisering som vi nu ser i medi­erna riskerar att bidra till att försvåra arbetet med det nationella skogsprogrammet och en ny gemensam skogsstrategi.

Debatten behöver bli ett samtal som inkluderar självreflektion, utblickar i tid och rum och ökad förståelse för varför ”motståndarna" tänker annorlunda.

Arbetet med ett nationellt skogsprogram är en bra möjlighet till en konstruktiv diskussion om önskvärda framtider.

Det skriver  professorerna Tomas Lundmark,  Stig Larsson, Torgny Näsholm, Hjalmar Laudon och Urban Nilsson.

Läs artikeln på SvD Debatt

 

 

Opinion
Publicerad:
 • Mellanskog gör rekordutdelning

  Mellanskog delar ut drygt 56 miljoner kronor till sina 26 000 medlemmar. Det är den högsta utdelningen i skogsägarföreningens historia.
 • Annons
 • Magnus Ekström

  Rotpost kan öka i vår

  SÄLJFORM. För några år sedan var marknaden för rotposter och leveransrotköp glödhet. Med sjunkande timmerpriser har den svalnat rejält, men kan kanske komma igång igen i vår, säger Magnus Ekström som är skogsrådgivare på Hushållningsällskapet.
 • Byråkrati förvärrar rekryteringsproblem

  Skogsvårdsföretagen är beroende av utländsk personal men har mycket svårt att rekrytera. Situationen förvärras av valutanackdelar och segdragen byråkrati. 
 • Annons
 • Busas det i din skog?

  Har du råkat ut för problem med skador på nyplanterad skog efter skoterkörning? Kanske får du störande besök av andra fordon eller lösspringande hundar? Eller används skogen som dumpningsplats? Eller möts du av besökare som precis som du förstår att njuta av och vara rädd om skogen? Svara på Månadens fråga!
 • ”Förbjud högstubbar av gran”

  Kategorier: debatt, Björn Särnmark
  SKOGENdebatt. Hur kan Skogsstyrelsen kräva att det ska lämnas högstubbar på hyggen som blir rena yngelhärdarna för granbarkborre - har vi inte lärt av historien? Det undrar tidigare skogvaktaren Björn Särnmark i Värmland.
 • Annons