”I stället för strid – bredda diskussionen”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT. Å ena sidan: växande skog gör störst klimatnytta. Å den andra: värna biologisk mångfald genom att undanta skogen från brukande. En miljönyttighet ställs mot en annan. Men istället för strid mellan produktion och miljö borde vi bredda diskussionen om skogens roll i ett fossiloberoende framtida Sverige, skriver fem skogsprofessorer på SvD Debatt.

Ökad klimatnytta av skogen är möjlig, men det behövs tydligare spelregler om målet ska nås.  Skogen verkar inte räcka till för alla nyttigheter den ska leverera.

Annons
Annons

Det är ett bekymmer att politiken inte har en tydlig riktning och att de skogspolitiska målen är för många och delvis motsägelsefulla.

Forskning om det svenska skogsbruket har visat att det är den brukade skogens tillväxt som ger klimatnytta.  Forskning har också visat att det är möjligt att påtagligt öka den svenska skogens tillväxt med förbättrad skogsskötsel.

Samtidigt argumenteras för att mer skog måste undantas från skogsbruk för att bevara den biologiska mångfalden. Argumentet är baserat på omfattande naturvårdsbiologisk forskning.

Det är svårt att se hur man kraftfullt skulle kunna öka skogens produktionsförmåga samtidigt som man undantar betydande andelar av produktionsmarken från brukande. Det går inte heller att utveckla bioekonomin så att den skapar nya jobb och ekonomisk tillväxt i glesbygden om färre skogar brukas och skogstillväxten sjunker.

Med andra ord: finns det risk att vi ställer en miljövänlig nyttighet mot en annan, bevarande av biologisk mångfald mot klimatnytta?

Men istället för att samla sig till en avgörande strid mellan produktion och miljö anser vi det vara bättre att bredda diskussionen om skogens roll i ett fossiloberoende framtida Sverige. Den polarisering som vi nu ser i medi­erna riskerar att bidra till att försvåra arbetet med det nationella skogsprogrammet och en ny gemensam skogsstrategi.

Debatten behöver bli ett samtal som inkluderar självreflektion, utblickar i tid och rum och ökad förståelse för varför ”motståndarna" tänker annorlunda.

Arbetet med ett nationellt skogsprogram är en bra möjlighet till en konstruktiv diskussion om önskvärda framtider.

Det skriver  professorerna Tomas Lundmark,  Stig Larsson, Torgny Näsholm, Hjalmar Laudon och Urban Nilsson.

Läs artikeln på SvD Debatt

 

 

Opinion
Publicerad:
 • ”Slopa biotopregistrering vid avverkningsanmälan”

  Skogsstyrelsen vill sluta registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar. Det framgår av ett förslag som idag går ut på remiss.
 • Annons
 • Virkesupplägg, björk

  Ny fond investerar i Baltikum

  FINANS. Det är ont om skogs­fonder, konstaterade SKOGEN i ett temanummer om investeringar förra året. Men tidigare i somras börsnoterades svenskförvaltade Skogsfond Baltikum. 
 • ”Rangliga plantor blir fin skog med tiden”

  Kategorier: debatt, Peter Engblom
  SKOGENdebatt. Vi håller med skogsägarna om att levererade plantor inte var i fullgott skick,  men vi bedömer att de kommer att ge fin skog med tiden. Det skriver Peter Engblom från SCA Skog Norrplant i en replik.
 • Annons
 • Tv-spelskontroll styr skotare på distans

  Skogforsk utvecklar just nu en skotare som kan köras med fjärrstyrning. Som ett första steg styrs den på distans med en tv-spelskontroll.
 • Artificiell intelligens tar upp kampen mot barkborren

  Med hjälp av artificiell intelligens ska kartor tas fram som visar var risken för angrepp av granbarkborre är som störst. Kartorna kommer att finnas på Skogsstyrelsens webbplats i början av nästa år.
 • Annons