I huvudet på en skogsägare

19 november 2007 Med hjälp av en databas ska forskarna på SLU fortlöpande kunna studera, förklara och förutsäga markägarnas beteende.

Attityder och agerande hos enskilda skogsägare är viktiga bland annat för ett hållbart skogsbruk och för landsbygdsutveckling.

Det ställs allt högre anspråk på skogsägarna, samtidigt som de själva har skiftande krav och förväntningar på sitt ägande. Därför behövs ökade kunskaper om hur markägare agerar, bland annat för att kunna följa upp de skogspolitiska målen.

– Med hjälp av databasen kommer vi bland annat att kunna jämföra olika kategorier av markägare, säger Lina Holmgren vid institutionen för skoglig resurshushållning.
Läs mer »

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb