I Finland vill kineser storsatsa

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
SKOGSENERGI. Kinesiska Kaidi vill bygga en biobränslefabrik i Kemi i Finland. Det kan vara en gigantisk köpare av skogsspill som därmed tar form. 

Du läser nu en artikel på Skogen.se. Vill du läsa fler kvalitativa artiklar om t.ex. virkesmarknad, skötsel och teknik? Testa 3 nummer av SKOGEN för endast 99 krDu läser nu en artikel på Skogen.se. Vill du läsa fler kvalitativa artiklar om t.ex. virkesmarknad, skötsel och teknik? Testa 3 nummer av SKOGEN för endast 99 kr.
Klicka här

Annons
Annons

Pekka KoponenPekka KoponenSkogsbrukarna i norra Finland andas morgonluft. En stor marknad för ett i dag marginellt sortiment kan skönjas vid horisonten. Kinesiska Kaidi vill anlägga ett bioraffinaderi i Kemi. Helt spikat är det inte – beslut om byggstart tas i december – men Kaidi Finlands vd Pekka Koponen låter säker när han säger att allt pekar på att raffinaderiet ska byggas. 

Råvarubehovet för att framställa biodiesel blir då närmare två miljoner kubikmeter per år.
– Norra Finland har stora arealer av ung skog. Spill från förstagallringar i finländska Lappland blir en betydande råvarukälla för oss, säger Pekka Koponen.
Samtal har inletts med skogs­ägare som enligt honom är mycket förväntansfulla.
– Efterfrågan på skogsrester blir inte bara stor, den blir jämn och förutsägbar, säger han.
När den kinesiska bioenergijätten sökte etablering i Europa låg valet ganska snart mellan Finland och Sverige. Det blev, åtminstone inledningsvis, Finland som drog vinstlotten. I Kemi finns både närhet till råvara och hamn.
– Man tittade på råvarusituationen, men också på logistiken. I Finland jobbar vi mer med att ta ut energived från skogarna så där har vi en fördel. Men mest avgörande var att finländska myndigheter har ett tydligare mål. Här finns ett ambitiöst bioenergiprogram. I Sverige pratar ni visioner, i Finland är det bestämt att år 2030 ska 40 procent av all biltrafik köras på biobränsle. Målet blir sannolikt lagstiftat nästa år, säger Pekka Koponen.

Även om Finland i större utsträckning än Sverige hanterar ett energisortiment redan i dag krävs en viss omställning av skogsbruksrutinerna.
– Den största utmaningen blir att samordna logistiken kring uttaget av råvara. Den behöver bli effektivare än i dag.
Någon rengöring av grenar och annat skogsspill behövs inte. Bränsleframställningen är ganska tillåtande och såväl sandpartiklar som tjära kan följa med in i processen. Däremot måste skogsspillet torkas i torkar.

Kaidi, som har en pilotanläggning i Kina, undersöker ständigt möjligheten att bredda råvarubasen. Man prövar sig fram och använder till exempel även träspill från byggarbetsplatser. I Finland är det dock främst skogsspillet som lockar. 
Av samma anledning är Sverige intressant. Kaidi har rekognoscerat och även funnit tänkbara svenska etableringsplatser. Här väntas dessutom bioenergianvändningen öka. Ett omtalat svenskt, politiskt intresse för miljö- och klimatfrågor ses också som positivt av de kinesiska investerarna. 
– Men det största hindret just nu är att svenska regeringen är otydlig kring bioenergi­användningen på lång sikt. 
Det saknas ett regelverk. Tänkbara investerare vet inte vad de har att förhålla sig till, säger Pekka Koponen.

SKOGEN 6-7/2016

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Märks jämställdhetsarbetet på din arbetsplats?

  Arbetsgivare är skyldiga att jobba förebyggande för att motverka diskriminering. Görs det på din skogliga arbetsplats? Är alla med på att man ska uppträda på ett inkluderande sätt? Eller finns det brister? Kanske är man inte riktigt med i gänget om man bryter mot normen? Svara på månadens fråga!
 • Annons
 • Hundratals miljoner till fjällnära ärenden

  Under förra året betalade Skogsstyrelsen ersättning till 110 markägare som nekades avverkning i fjällnära skog.
 • Vi vill fylla på din verktygslåda!

  Kategorier: ledare, Johan Larsson
  Till alla som läser SKOGEN kan jag lova ett späckat år med fantastiska, spännande och nyttiga teman, skriver chefredaktör Johan Larsson i årets första ledare.
 • Annons
 • Här gick skogspriserna mot trenden

  Skogsfastigheter i norr fortsatte att locka köpare och hade en stark prisutveckling i fjol. I Mellansverige, däremot, sjönk priserna och gick således mot trenden i övriga landsdelar, enligt en rapport från Ludvig & Co.
 • Sveaskog höjer massavedspriser

  Nu höjer Sveaskog priserna på virke för andra gången i år.
 • Annons