Hyggesfritt kan vara bra

15 februari 2008 Ett skogsbruk utan kalavverkningar kan vara ett komplement till det traditionella trakthyggesbruket. Framför allt i skogar med höga naturvärden, eftersom det gynnar många arter.

Det slår Skogsstyrelsen fast i sin rapport kring hyggesfritt skogsbruk och kontinuitetsskogar. Projektet har pågått sen 2005.
− Gruppen skogsägare är stor och det finns stora variationer i målsättningen med skogsägande. Hyggesfritt skogsbruk kan vara ett alternativ för skogsägare som har andra mål med sitt skogsägande än ren produktion, säger Göran Enander, generaldirektör på Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Karin Klensmeden

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb