Hur ska vi bekämpa granbarkborren

7 november 2006 Den frågan tar Skogsstyrelsen nu tag i. I samarbete med skogsbruket och forskarna ska Skogsstyrelsen ta fram en handlingsplan för att förebygga angrepp på stående skog under 2007.Handlingsplanen ska vara klar i december.

– Troligen kommer vi att behöva använda oss av flera olika metoder för att begränsa insektsskadorna. Förslag som kan bli aktuella är bland annat ändringar i skogsvårdslagens skyddsbestämmelser, sök och plockmetoden och feromonfällor, säger Ove Arnesson på Skogsstyrelsen.

Senaste inventeringen visade att över en miljon kubikmeter stående skog i Götaland kan ha angripits av granbarkborrar. Redan i år befinner sig skogsbruket i en situation som under normala väderförhållanden hade uppkommit först år 2007 eller senare.

Läs mer på: http://www.svo.se/minskog/templates/Page.asp?id=21217

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb