”Hur ska regeringen få stopp på dieselstölderna?"

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Vad tänker inrikesminister Anders Ygeman göra för att stoppa stölderna av diesel från bland annat skogsägare och entreprenörer? Det frågade Magnus Oscarsson (KD) nyligen. Frågorna till regeringen är det mest använda sättet för riksdagen att kontrollera regeringen. Omorganisationen till en enda polismyndighet ska effektivisera arbetet, svarade ministern.

– Bönder, skogsägare och ägare till entreprenadmaskiner får sina fordon och i vissa fall farmartankar länsade på drivmedel, konstaterar Oscarsson. Även utrustning och ibland hela maskiner stjäls. Men som näringsidkare i glesbygden är det ofta långt till närmaste polis. Även om ägaren skulle lyckas ta en brottsling på bar gärning vore det förenat med fara att ingripa.

Annons
Annons

Som brottsling är risken för att åka fast mycket liten om man ger sig på att stjäla från renskötare, jordbrukare eller skogsägare, framhåller han. Den polisiära närvaron i den svenska gles- och landsbygden är mycket låg, i synnerhet i norra Sverige. Kring millennieskiftet minskade antalet polisstationer ute i landet kraftigt. I dag är det av än större vikt att polisen är synlig och upplevs som närvarande även i glesbygden.

Som medborgare kan man förvänta sig att Polismyndigheten utreder brott ordetntligt, svarar Ygeman.

– Det är angeläget att även mängdbrott, exempelvis stölder, utreds och klaras upp – både för att ge de brottsdrabbade upprättelse och för att värna tryggheten i samhället.

Tyvärr går det att hitta exempel på fall där polisens handläggning inte motsvarar förväntningarna, medger inrikesministern.

– Den pågående ombildningen av polisen till en myndighet skapar förutsättningar för en polisverksamhet som är mer effektiv och håller högre kvalitet än den tidigare organisationen.

 

 

Publicerad:
Bild för Bengt Ek
Bengt Ek
Chefredaktör och generalsekreterare
 • Många ekorrar sjuka av parasit

  Kategorier: ekorre, Cryptosporidier
  Mer än var tredje ekorre kan vara smittad av parasiten Cryptosporidier, visar ny forskning. Smittan kan orsaka kraftiga diarréer även hos människor.
 • Annons
 • Virkespriserna sjönk i juli

  Priserna på massaved och sågtimmer sjönk i södra och mellersta Sverige i juli, visar Virkesbörsens sammanställning. 
 • Bara el när Jämtkraft röjer

   I Jämtland röjs just nu ledningsgator för första gången helt och hållet med eldrift. Det innebär förstås fördelar för miljön, men kanske framför allt för personalen.
 • Annons
 • Virkesstudion #37 – Vad har hänt under sommaren?

  Kategorier: Virkesstudion #37
  I dagens avsnitt av Virkesstudion sammanfattar Carl Johan Moberg och Per Hedberg den händelserika sommaren.
 • Framtiden enligt Biometria

  På virkesmätningsorganisationen Biometria finns en avdelning för innovation och teknikutveckling som heter Biometria Labs och som nyligen har presenterat sin första trendspaning. 
 • Annons