Hur räknar Skogsindustrierna ut sin klimatnytta?

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Debatt: I min hand har jag en skrift ”Produkter från skogen – ett hållbart val” , Skogsindustriernas hållbarhetsskrift för 2008-2009. Den trycktes våren 2010, således för drygt ett och ett halvt år sedan. Jag har läst den med intresse. En uppgift fångade särskilt mitt intresse.

På sidan 15, första meningen i sista stycket i vänstra kolumnen, står följande:
”Den svenska skogen och skogsprodukterna bidrar redan nu till att ta upp och lagra mer koldioxid än alla fossila koldioxidutsläpp som sker i landet”.
Jag undrar om det verkligen kan vara   korrekt. Sveriges koldioxidutsläpp 2009 var cirka 60 miljoner ton enligt Naturvårdsverkets hemsida. En skog tar visserligen årligen upp stora mängder koldioxid ur atmosfären, men merparten kommer snabbt tillbaks igen genom trädens andning när det är mörkt och genom nedbrytning av förnan.
Vad som rättvisande skulle kunna räknas som ”ta upp och lagra” (jfr citatet ovan) är den lageruppbyggnad som sker över längre tid i det fall att den vedartade tillväxten i form stam, grenar och stubbe inte avverkas kontinuerligt. Så har skett över en längre tid och motsvarade en nettoinlagring på cirka  18 miljoner ton koldioxid under 2008. Detta motsvarar inte mer än 30 procent av landets utsläpp (18/60=30), således inte alls ”mer än alla fossila utsläpp som sker i landet” (jfr citatet i början).  

Annons
Annons

Min förvirring tilltar när jag läst en  annan skrift Papper vinner! från Skogsindustriernas pappers- och massaindustridel. Där finner jag en helt annorlunda uppgift.   På sidan 12, sista meningen, andra stycket, högra spalten står det:
”I Sverige bidrar redan nu skogen och produkterna från skogen till att ta upp och lagra  mer koldioxid än vad som kommer från alla fossila koldioxidutsläpp från transporter som sker i landet.”
Orden ”från transporter” är de enda som skiljer Skogsindustriernas två påståenden från varandra, nu säger man sig kompensera endast transportsektorns utsläpp av koldioxid, inte hela landets. Detta andra påstående verkar nästan vara rätt, i alla fall mellan tummen och pekfingret. År 2009 släppte transportsektorn ut drygt 20 miljoner ton koldioxid, det vill säga något mer är de 18 miljoner ton som bedömdes fastläggas i skogens träd 2008 på grund av att inte hela tillväxten avverkades.  
Skogsindustriernas båda rapporter  publicerades under 2010, och jag tror att  den sistnämnda rapporten är något senare utgiven än den förstnämnda. Det är uppenbart att påståendet i den första rapporten är helt fel. Frågan är hur denna felaktighet fortfarande kan spridas, ett och ett halvt år efter att rapporten trycktes, trots att Skogsindu-striernas ledning måste inse att det är fel.  Dagens dato (2012-01-04) tittade jag in på Skogsindustriernas hemsida och kunde då se att deras hållbarhetsskrift fortfarande ligger där, utan någon som helst rättande kommentar avseende kolinlagringen.

Det vore på sin plats med en förklaring från Skogsindustrierna, dels hur man egent-ligen räknade i den första rapporten, dels varför man låter en uppenbart felaktig uppgift ligga kvar så länge utan korrigering.
Detta är synd. Skogssektorn har ju så stora klimatfördelar jämfört med andra branscher att man inte borde behöva använda  förskönande felaktigheter. Man har ju en  förnybar råvara, som har en stor potential   att ersätta både fossil energi och produkter som tillverkas med hjälp av sådan energi.

Hans-Örjan Nohrstedt

SKOGEN 1/2012

Opinion
Publicerad:
 • ”Bra skogsbilvägar ökar konkurrenskraften”

  SKOGENdebatt. Biometria har ett uppdrag av köpare och säljare av virke att inventera skogsbilvägnätet i Götaland. Syftet är att komma åt en del av de stigande kostnader som sänker konkurrenskraften för svensk skog, skriver vd Peter Eklund i en replik.
 • Annons
 • Mera känslor i skogskonflikten

  Konflikter om skogen handlar allt mer om politik och kultur och mindre om tekniska frågor, visar en undersökning från Linnéuniversitetet.
 • Sågverk på högvarv ger höjda timmerpriser

  Stor efterfrågan på sågade trävaror gör att Södra höjer priserna på sågråvara.
 • Annons
 • Styr granbarkborren ditt skogsliv?

  Måste du anpassa skötseln i din skog efter barkborren? Har skogens ekonomi förändrats i grunden? Eller har de senaste åren varit undantag? Svara på månadens fråga!
 • ”Biometria – skogsbrukets nya myndighet?”

  SKOGENdebatt. Biometria genomför en kartläggning av skogsbilvägarnas standard i Götaland. Detta görs utan dialog med skogsägaren som i efterhand kan få veta att vägen behöver ombesiktigas. Det tycks som om vi håller på att få en ny myndighet i skogsbruket, skriver Karin Brunsberg.
 • Annons