Hur många arter har utrotats i Norrbotten?

26 oktober 2007 Gruppen för skoglig samverkan i Norrbotten frågade Urpo Taskinen från SNF om han kunde ange några arter som utrotats genom skogsbrukets 100-åriga verksamhet i Norrbotten. Men det kunde varken han eller Naturskyddsföreningens ordförande i Norrbotten, Virpi Törlind svara på.

En fjärdedel av Norrbottens hela landareal är enligt länsstyrelsen faktiskt redan skyddad och nedanför fjällnära skogarna ett område som motsvarar tre fjärdedelar av Älvsbyns kommun yta. Räcker inte dessa enorma arealer för att bevara den biologiska mångfalden?

– Enligt forskaren Per Angelstam vid SLU i Umeå räcker det inte, svarade Urpo Taskinen, som inte hade någon annan förklaring.
Läs mer »

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb