"Hur går du vidare, Herman Sundqvist?"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT ”Din föregångare påbörjade en rad förändringar som vi förväntar oss att du fullföljer. Bland annat skarpare lagtillsyn, ökad tillämpning av hyggesfritt skogsbruk och riktlinjer för hur artskyddet ska tillämpas”. Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl riktar uppmaningen i ATL till Skogsstyrelsens nya generaldirektör Herman Sundqvist.

Arbetet med att förverkliga skogens miljömål går inte fort nog. I en utvärdering konstaterar både Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket att det bland annat råder brist på arealer gammal skog samt brist på långsiktigt skydd av ekologiskt värdefulla skogar. Samtidigt görs avverkningar av värdekärnor, forn- och kulturlämningar skadas liksom hänsynskrävande biotoper, skriver Johanna Sandahl och ställer frågan till Herman Sundqvist:

Annons
Annons

- Delar du problembilden som utvärderingen beskriver, och bedömningen att Levande skogar är ett miljökvalitetsmål som det är möjligt att nå om de föreslagna åtgärderna genomförs?

 

Läs debattinlägget i ATL

Opinion
Publicerad:
 • "Hög tid ta itu med missuppfattningar om skog och klimat”

  SKOGENdebatt. Det finns  många missuppfattningar om skogen och klimatet. En fristående tankesmedja för skog skulle kunna nå ut med vad som behöver göras, skriver Reidar Persson
 • Annons
 • Virkesstudion #57 – Uppdatering med Magnus Thor

  Viktiga skogsägardatum samt kunskap från en stor skogsentreprenör sprids i det här avsnittet av Virkesstudion.
 • Fler nöjda med reservatsbildande

  Fler markägare än tidigare är nöjda över att ha inrättat naturreservat på sina marker.
 • Annons
 • Filma ditt skogsjobb

  Kategorier: Skogen i Skolan, SKOGSJOBB
  En liten film om just din jobbvardag i skogen kanske kan väcka intresse för sektorn hos unga. Så resonerar Skogen i Skolan som efterlyser bidrag om alla typer av skogsjobb.
 • Tysklands virkesexport accelererar

  Såväl avverkningar som rundvirkesexport ökade dramatiskt i Tyskland under förra året, enligt en analys från Wood Resources International.
 • Annons