Hundratals miljoner till fjällnära ärenden

27 januari 2023 Under förra året betalade Skogsstyrelsen ersättning till 110 markägare som nekades avverkning i fjällnära skog.

Hundratals miljoner till fjällnära ärenden

Totalt utbetalades 250 miljoner kronor till dessa markägare under 2022. Ersättningen gällde 7 100 hektar med höga naturvärden.

Antalet ansökningar om att avverka i fjällnära skog minskade under året men trycket är fortsatt högt. Skogsstyrelsen varnar för att ansökningar kan ta tid att hantera, upp till ett och ett halvt år.

Stora resurser satsas på rättssäker hantering, hävdar myndigheten.

– Ersättningsrätten är lagstadgad och påverkas inte av budgetförändringar. Alla som blir berättigade till ersättning kommer att få det. Men varje ärende tar tid och trots att vi har många medarbetare som handlägger detta nu så kan utbetalningen tyvärr dröja, säger Kristina Nilson, samordnare Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Ansökningsströmmen har alltså avtagit något, särskilt jämfört med rekordåret 2021. Då utbetalades visserligen ett lägre totalbelopp till markägarna, nämligen 75 miljoner kronor. Men antalet avverkningsansökningar gällande fjällnära skog slog rekord.

Många nekades dock ersättning. Avslagen 2021 omfattade 12 600 hektar som annars skulle ha ersatts med 300 miljoner kronor.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb