Hundra tusen har sågkörkort

16 december 2015 Antalet utfärdade körkort för motorsåg eller röjsåg ökar stadigt.
Föreningen Säker Skog har nu utfärdat det hundratusende körkortet. Det gick till Eva Wenngren från Osby i Skåne.

Hundra tusen har sågkörkort

De flesta av körkorten, 85 000 stycken, gäller motorsåg. Antalet utfärdade körkort har ökat stadigt sedan starten 2005 och ytterligare accelererat efter Arbetsmiljöverkets skärpning av arbetsmiljöreglerna 2012, skriver Säker Skog i ett pressmeddelande.

– Under 2014 och 2015 har det varit ett enormt tryck både på utbildarna och på Säker Skogs kansli, där körkorten registreras, trycks och skickas ut. Mycket glädjande att ett projekt som startade 2001 och skulle hålla på i 4 år får denna utveckling. Ett projekt vars mål hela tiden varit att förbättra arbetsmiljön och få ner antalet olyckor vid användning av småskalig teknik. Nu har projektet blivit en egen ekonomisk förening som står på egna ben,  säger verksamhetsledaren Tomas Gullberg, som varit med sedan starten.

Motorsågskörkorten utfärdas i allt fler klasser för att täcka olika brukares behov såväl inom som utom skogsbruket. Det finns i tio klasser för motorsåg och tre för röjsåg. De vanligaste nivåerna är A och B, där A står för grundläggande motorsågshantering och B omfattar normal trädfällning och upparbetning av träd.

Mer än 300 certifierade instruktörer är nu anslutna till Säker Skog. De tillhör olika organisationer och företag, som exempelvis privata utbildningsföretag, naturbruksgymnasier, räddningstjänst och statliga Skogsstyrelsen.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Simeon säljer på Biometria
SkogsJobb