Hundra miljoner fler sydsvenska lövträd

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: LE Carlsson, SKOGEN-bild.
På 25 år har Götaland fått 125 miljoner fler lövträd. Det innebär att den sydsvenska skogen ökat med närmare 3 miljoner kubikmeter per år, enligt Södra.

Utvecklingen går mot en mer variationsrik skog. Dagens föryngringar, som ska bli ny skog, har både mer löv och mer tall än tidigare.

Annons
Annons

När produktionsskogsbruket kom igång på 1940-talet såg det annorlunda ut. Då ökade andelen gran och i mitten av 1990-talet var mer än vartannat träd i Götaland en gran, skriver Södra.

25 år senare ser vi att andelen gran i den sydsvenska skogen har minskat till förmån för löv, medan andelen tall har legat i princip oförändrad. Den senaste Riksskogstaxeringen visar att granen minskat från 53 procent till omkring 48 procent av virkesförrådet, medan andelen löv har ökat från cirka 18 procent till cirka 23 procent. Denna utveckling innebär att vi nu har omkring 120 miljoner fler lövträd i den sydsvenska skogen jämfört med 1993. Utvecklingen innebär dock inte att mängden granvirke har minskat, eftersom granskogens tillväxt successivt har ökat. 

– Förändringen mot mer löv i Södras medlemmars skogar är en kombination av ett systematiskt arbete med naturvård och en skötselstrategi som innebär att vi inte låter granen bli för gammal eftersom den då utgör en stor ekonomisk risk, säger Göran Örlander, skogsstrateg i Södra, iett pressmeddelande.

En annan riksomfattande inventering, Skogsstyrelsens återväxttaxering, visar att en ökad andel av huvudplantorna i föryngringarna består av löv, men även av tall.

– Lövplantorna är till nästan 100 procent naturligt föryngrade och utgjorde vid senaste inventeringen cirka 25 procent av huvudplantorna jämfört med 18 procent år 2000. Anledningen till ökningen har inte studerats närmare, men beror sannolikt på en mer positiv syn på lövträd hos skogsägarna, säger Göran Örlander. 

– Efter en period med minskad andel tall i föryngringarna, bland annat på grund av stort betestryck från vilt, har andelen tallplantor i Götaland ökat de senaste 6-7 åren. Skogsföretagens medvetna strategi att kraftigt öka andelen planterad tall och i övrigt gynna tall är en viktig del i den positiva utvecklingen. Fortsätter vi att sköta vår nya skog på ett ansvarsfullt sätt och kan hitta en sund viltbalans kan vi se fram emot en stor trädslagsvariation i den sydsvenska skogen även i framtiden, säger Göran Örlander.

Fotnot: Beräkningen är baserad på Riksskogstaxeringens uppgifter om utvecklingen av lövträdsvolymen och utifrån att en 20 meter hög björk med en brösthöjdsdiameter på 30 cm har en volym på 0,5 m3sk.

 

 

Publicerad:
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Annons
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Annons
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Så förändras virkespriserna i ditt län

  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni. Virkesbörsens har sammanställt en lista som visar prisförändringarna län för län.
 • Annons