Lettland.

Hugg inte nära vägen

9 november 2006

Står din skog närmare vägen än 50 meter? Då får du hålla dig borta med sågen. Så ser det ut i Lettland, åtminstone utmed strategiska transportvägar för olja och farliga kemikalier.

Men det finns undantagsregler. Bland annat får träd avverkas om de lutar minst 15 grader och i riktning mot vägen eller järnvägsspåret. Eller om diametern i brösthöjd är mindre än en hundradel av trädets höjd (sic).
Källa: BTJ

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb